ಜೀ-ವನ

2.5

 

ಕತ್ತಲೆಯೇ ತುಂಬಿದ ಕರಿರಾತ್ರಿಯಿದ್ದರೂ 
ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಭರವಸೆಯೇ ಈ ಜೀವನ   
ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲಿ ಈದಿನ ನಷ್ಟವಿದ್ದರೂ  
ನಾಳಿನ ಲಾಭದ ಆಸೆಯೇ ಈ ಜೀವನ

ನಾಳಿನ ಗಳಿಗೆಯನು ಇವತ್ತೇ ರುಚಿನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸಲಾಗದುನಾಳಿನ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗದು 
ಬೇಡವಾದ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಪರದೆ ಕಟ್ಟಿ ಮರೆಮಾಡಲಾಗದು
ಜಗವು ಸಂತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನದ ವರ್ತಕನು ಈ ಜೀವವು
ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂಟಿಯಾದರೂ ಕ್ರಯ-ವಿಕ್ರಯಗಳಿರಲೇ ಬೇಕು 
‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 2.5 (2 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.