ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191542 2 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೮ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191541 3 months 23 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಮಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಉ: ಹೆಣ್ಣು, ಶೀಲ, ಕನ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ನಾಗರೀಕತೆ(ನಿರ್ಭೀಡ...
#191540 3 months ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ addoor ಉ: ಹರುಷದ ಹೊಸ ಹಬ್ಬ – ಕೃಷಿಮೇಳ
#191539 3 months ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಹರುಷದ ಹೊಸ ಹಬ್ಬ – ಕೃಷಿಮೇಳ
#191538 3 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Ranjith M ಉ: ಒಬಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವ
#191537 4 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ swara kamath ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191536 4 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191535 4 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ vikashegde ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191534 4 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ hamsanandi ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191533 4 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಆಡುವ ಕೈಗಳು ಮಾಡಿದ ತೋಟ (ಭಾಗ – 2)
#191532 4 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ ಭಾಗ್ವತ ಉ: ಜಾಲ್‌ಜೀರ್‌ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸುನಾಮಿ ಸವಾಲು
#191531 4 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ ಭಾಗ್ವತ ಉ: ಸಿಹಿ ಸಮಯವೇ ನನ್ನೊಡನೆಯೇ ಇರು...
#191530 4 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ swara kamath ಉ: ನೆನಪಿನ ಪಯಣ – ಭಾಗ 3
#191529 4 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Amaresh patil ಉ: ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕು ಸೂಕ್ತ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
#191528 5 months 17 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಅಕ್ಷ ತದಿಗೆ / ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ
#191527 5 months 18 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೧ - ೨ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಪಾವಲೂರಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣನ ಗಣಿತ
#191526 5 months 19 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೧ - ೨ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಪಾವಲೂರಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣನ ಗಣಿತ
#191525 5 months ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೧೧ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ವೈದಿಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು ಅಥವಾ...
#191524 5 months 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ sunitacm ಉ: ತಿನ್ನುವುದು ಬೇಡವಾದಾಗ....
#191523 5 months 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೯ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ವಯ ಗ್ರಹಗಳ...

Pages