ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191396 11 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಸೀತಾಪತಿಯ ಕೀಳರಿಮೆ (ವುಡ್ ಹೌಸ್ ಕಥೆ)- ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್
#191394 11 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೪ ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ: ...
#191393 11 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೪ ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ: ...
#191392 11 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ಸೀತಾಪತಿಯ ಕೀಳರಿಮೆ (ವುಡ್ ಹೌಸ್ ಕಥೆ)- ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್
#191391 11 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಸರ್ವಜ್ಞನ ಒಗಟುಗಳು
#191390 11 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Palahalli Vishwanath ಉ: ಸೀತಾಪತಿಯ ಕೀಳರಿಮೆ (ವುಡ್ ಹೌಸ್ ಕಥೆ)- ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್
#191389 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೩: ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ - ...
#191388 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - ಎಂಟನೇ ಕಂತು
#191387 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - ಎಂಟನೇ ಕಂತು
#191386 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೨: ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ ‍‍‍-...
#191367 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Huddar Shriniva... ಉ: ಭಾಗ - ೨: ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ ‍‍‍-...
#191362 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಉ: ಲೈಫ್ ಚುಟುಕಗಳು - ೪ - ಭರಮಣ್ಣನ ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯ
#191361 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Huddar Shriniva... ಉ: ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳು
#191360 11 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ shivaram_shastri ಉ: ಲೈಫ್ ಚುಟುಕಗಳು - ೪ - ಭರಮಣ್ಣನ ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯ
#191357 11 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೨: ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ ‍‍‍-...
#191356 11 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ hpn ಉ: ಲೈಫ್ ಚುಟುಕಗಳು - ೧ - ಗೋವಿನ ಹಾಡು
#191355 12 months 4 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ shivaram_shastri ಉ: ಲೈಫ್ ಚುಟುಕಗಳು - ೨ - ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟು
#191354 12 months 4 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ shivaram_shastri ಉ: ಲೈಫ್ ಚುಟುಕಗಳು - ೧ - ಗೋವಿನ ಹಾಡು
#191353 12 months 4 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ santhosha shastry ಉ: ಲೈಫ್ ಚುಟುಕಗಳು - ೨ - ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟು
#191352 12 months 5 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ shivaram_shastri ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ? ) - ಎರಡನೇ ಕಂತು

Pages