ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191423 11 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ partha1059 ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - 43 ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೇ ಕಂತು
#191422 11 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ hamsanandi ಉ: ಮುರಳೀ ರವಳೀ ಹಾಯಿ!
#191421 12 months 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Rajeev Pruthvi ಉ: ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಹೇಳ್ತೀರಾ ?
#191420 ೧ ವರ್ಷ ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ gururajkodkani ಉ: ಗಾಳಿಪಟ ಮತ್ತು ಆಲದ ಮರ
#191419 ೧ ವರ್ಷ ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ abdul ಉ: ಗಾಳಿಪಟ ಮತ್ತು ಆಲದ ಮರ
#191418 ೧ ವರ್ಷ ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ naveengkn ಉ: ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೈ-ಓವರ್ ಬೇಡ - ಕಿರುಚಿತ್ರ
#191417 ೧ ವರ್ಷ ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - 41 ನೇ ಕಂತು
#191416 ೧ ವರ್ಷ ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ mallikarjun.hk ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳು ( ಹೊಸವು ?) - 41 ನೇ ಕಂತು
#191414 ೧ ವರ್ಷ ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ Nitesh Bhandarkar ಉ: ನಿನ್ನ‌ ನೆನಪು
#191413 ೧ ವರ್ಷ ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ CanTHeeRava ಉ: ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ “ಸಾವಯವ ಸಂಪದ” ತಿಂಗಳ ಪತ್ರಿಕೆ
#191412 ೧ ವರ್ಷ 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ addoor ಉ: ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ “ಸಾವಯವ ಸಂಪದ” ತಿಂಗಳ ಪತ್ರಿಕೆ
#191411 ೧ ವರ್ಷ 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ CanTHeeRava ಉ: ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ “ಸಾವಯವ ಸಂಪದ” ತಿಂಗಳ ಪತ್ರಿಕೆ
#191410 ೧ ವರ್ಷ 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೦ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191409 ೧ ವರ್ಷ 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಳೋದು ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ....
#191408 ೧ ವರ್ಷ 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Srikant Achar ಉ: ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ!
#191407 ೧ ವರ್ಷ 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೮ ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:ಕಾಲ್ಡ್...
#191406 ೧ ವರ್ಷ 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೯ - ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...
#191405 ೧ ವರ್ಷ 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೮ ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:ಕಾಲ್ಡ್...
#191404 ೧ ವರ್ಷ 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೭ ಪರಂಗಿಗಳ ಹಾಗೆ ಉಳುಕಿ, ಬಳುಕಿದರೆ ಮೈಮನ ಪುಳಕಿತವಾಗುವುದು!...
#191403 ೧ ವರ್ಷ 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೬ ಮೇಕೆಯ ತೊಗಲು ಹೊದ್ದ ತೋಳ, ಮೆಕಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿಧಾನ:...

Pages