ಇವರು ಯಾರು ?

4

ಇವರು ಯಾರೆಂದು ಸಂಪದದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ ?

ಸುಳಿವು:- ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ಸಂಶೋಧಕರು ಇವರು

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಸಂಪದದ ಮಿತ್ರರೇ ದಯಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಂತಸ್ಮರಣೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ.. ಇವರ ಬಗಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳಿವು;- ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸನ ಪಿತಾಮಹ ರೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದವರು ಇವರು
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಸಂಪದದ ಮಿತ್ರರೇ ದಯಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಂತಸ್ಮರಣೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ.. ಇವರ ಬಗಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳಿವು;- ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸನ ಪಿತಾಮಹ ರೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದವರು ಇವರು
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಬಿ. ಎಲ್. ರೈಸ್ ರವರಿಗೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಜಾಗಿ ಈ ಬಿರುದು ಬಳಸಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಅವರೇನಾ, ಬೇರೆಯವರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ :-) (ಬಹುಶಃ ವಿದೇಶೀ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದವರಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವದೇಶಿ ಉಡುಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚ್ಜು!)
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

DR.M.H. KRISHNA.( MYSORE HATTI KRISHNA IYENGAR)- KARNATAKA SHASANA PITAMAHA
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.