ಉಸಿರು ಹಸಿರೊಳಗ್ಹೋದಾಗ

0

ನಾನು ಎಂಬ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ
ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನೋಡುವ ನನಗೆ

ಈ ಹಸಿರೆಂಬುದು
ತನ್ನ ರೌದ್ರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಒಳಗೆ
ಸೆಳೆಯುತ ನನ್ನ
ಮೌನದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತ

ನೀನೆಂದುಕೊಂಡ ನೀನು ನೀನಲ್ಲ
ಇಲ್ಲಿರುವೆ ನೋಡು ಹುಡುಕು ನಿನ್ನನ್ನು

ಎಂದು

ಹಸಿರಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ಲೀನವಾಗಿಸಿ ಕೈಬಿಡುವ
ಮರು ಅರ್ಥ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹರಹುವ
ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅದಾವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.