ಕರಡಿ ಮತ್ತು ನರಿಯ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ: ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಥೆ (ನೀತಿ ಕಥೆ ?!)

3

          ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಸಪ್ತಗಿರಿಯವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಲಲ್ಲಿರುವ ಕೊಂಡಿ

ಒಂದಾನೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನರಿ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದವು. ಅವು ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದವು. ಆಗ ಅವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಹೊಲವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದವು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹೊಲವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳೆ-ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದವು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನೆಲವನ್ನು ಹರಗಿ ಹದಮಾಡಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು. ಮೊದಲನೆ ವರ್ಷ ಅವು ಜೋಳದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದವು. ಅದರಂತೆ ಜೋಳದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ, ಮೊಳೆಕೆಯೊಡೆದು ಪೈರು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳೆ ತೆಗೆದು; ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದವು. ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತುಂಬಿ ತೆನೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಖಟಾವು ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿತು. ಆಗ ನರಿ ಕರಡಿಗೆ ಹೇಳಿತು, ಗೆಳೆಯಾ ಈಗ ನಾವು ಫಸಲನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದಿತು. ಅದರ ಮಾತಿಗೆ ಕರಡಿ ಸರಿ ಎಂದಿತು. ಆಗ ನರಿ ಒಂದು ಕರಾರು ಮಾಡಿತು ಅದೇನೆಂದರೆ ತೆನೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಣಗಿಸಿ ಗುಂಡು ಆಡಿಸಿ ಕಾಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಆಗ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕಾಯುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಈಗಲೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲಿನರ್ಧದ್ದನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತೇನೆ ಮತ್ತು ನೀನು ಕೆಳಗಿನ ಅರ್ಧ ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಆಗ ಕರಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಹೊಲವನ್ನು ಉತ್ತು, ಬಿತ್ತು, ಕಳೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಯೇ ತೆನೆಗಳಿಂದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣವೆಂದಿತು. ಆಗ ನರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೆ ತಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕರಡಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಮೇಲಿನರ್ಧ ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿತು. ಪಾಪ ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲಾ ನರಿಯ ಪಾಲಾದರೆ ಕರಡಿಗೆ ಬರೀ ಮೇವು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತು.

         ಮುಂದಿನ ಸಲ ಅವು ನೆಲಗಡಲೆ (ಕಡಲೆಕಾಯಿ/ಕಳ್ಳೇಕಾಯಿ/ಶೇಂಗಾ/ಬುಡ್ಡೆಕಾಯಿ) ಬಿತ್ತಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದವು. ಮೊದಲಿನಂತೆ ನರಿ ಮತ್ತು ಕರಡಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉತ್ತು,ಬಿತ್ತು, ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಆಗ ಕರಡಿ ಎಂದಿತು, ನರಿಯಣ್ಣ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸಾರಿಯಂತೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಮಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ; ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕೆಳಗಿನ ಅರ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಮೇಲಿನರ್ಧ ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂದಿತು. ಆಗ ಠಕ್ಕ ನರಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ; ನೀನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೆಳಗಿನ ಅರ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾರಿ ನಾನು ಕೆಳಗಿನರ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಮೇಲಿನರ್ಧ ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿತು. ಅದರಂತೆ ಪಾಪ, ಕರಡಿಗೆ ನೆಲಗಡಲೆಯ ಹೊಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕರೆ ಗುಳ್ಳೇ ನರಿ ಕಡಲೇ ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿದವು. ಈ ಸಾರಿಯೂ ಕರಡಿ ತನಗೆ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಮೇಲಿನರ್ಧ ಕೊಡೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಮೋಸಗಾರ ನರಿ ನಿನಗೆ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಮೇಲಿನದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಮೇಲಿನದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾರಿ ಕೆಳಗಿನದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಬೇಡ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಯೆ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೇವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣವೆಂದು ಕರಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನರಿ ಒಪ್ಪದೆ; ಕರಡಿಗೆ ಬರೀ ಮೇವು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದ ಕರಡಿ ಇಂಥಹ ಮೋಸಗಾರನ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡವೆಂದು ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು.
ಹಳೆ ಕಥೆಯ ನೀತಿ: ದುಷ್ಟರಿಂದ ದೂರವಿರು. (ಬಹುಶಃ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ ಪಾಲುದಾರರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು)
   
       ಕಾಲ ಚಕ್ರ ಉರುಳಿತು, ಕರಡಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾದವು ಅದರಂತೆ ನರಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾದವು. ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳೂ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದವು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ತದನಂತರ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದವು; ಅಲ್ಲಿ ಮರಿ-ನರಿ ಮತ್ತು ಮರಿ-ಕರಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ಅವರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದವು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮರೆತು ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಯೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದವು. ಮರಿ-ನರಿಯ ಆಲೋಚನೆಯೇನೆಂದರೆ ಈ ದಡ್ಡ ಕರಡಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನಪ್ಪನಂತೆ ತಾನೂ ಹಾಯಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಮರಿ-ಕರಡಿ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಈ ಮರಿ-ನರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ ಬೇಕೆಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಾವು ಕಲಿತಿದ್ದಂತೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದವು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದವು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದವು. ಬೆಳೆ ಬಂದಾಗ ನರಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಮೇಲಿನರ್ಧ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿತು ಆಗ ಕರಡಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊ ಎಂದಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ಬೆಳೆದಿರುವ ಸಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ನರಿ ತನಗೆ ಕೆಳಗಿನರ್ಧ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಕರಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಶೇಂಗಾ ಮಾತ್ರ ನರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಗ ನರಿ ಯೋಚಿಸಿತು ಅರ್ಧ ಹೊಲ ನಂದು ಅರ್ಧ ಹೊಲ ನಿಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋಣವೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದವು. ಆಗ ನರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಭೆಟ್ಟಿಯಾಗಿ (ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು) ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಖಟಾವು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡವು.
ಹೊಸ ಕಥೆಯ ನೀತಿ: ಮೋಸಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡದಂತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ವಿ.ಸೂ: ಹಳೆಯ ಕತೆ ನಮಗೆ ಎರಡೋ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಾವಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಈ ಬರಹ.

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಶ್ರೀಧರ್ ಜಿ, >>>>>>>>>ಹಳೆಯ ಕಥೆಗೆ ಕೊಂಚ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀವ್ ಬರೆದ ಈ ಬರಹ ಹಿಡಿಸಿತು... >>>>>>>>>>ನೀವೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಕುಟಿಲತೆ-ಕುಶಲತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯ... >>>>>>>>>>>>ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಬೀಳ್ತಾರ? ಇದಕೆ 'ಅವ್ರೆ' ಉತ್ತರ ಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ .
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಸಪ್ತಗಿರಿಗಳೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರ. ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

>>>ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರ -ನನಗೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ೧೨ ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿದ್ರೆಗೆಟ್ಟು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಸರಿನಾ? :) ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಶನ್‌ನ ಕರಡಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರಿ ಸಹ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ ಕುಶಲತೆ/ಕುಟಿಲತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲಾ.. :) -ಗಣೇಶ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ತಡ ರಾತಿವರ್ಗೆ ನಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ- >>>ನಿದ್ದೆಯೇ ಎದು-ಬಿದ್ದು ಓಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡದೆ:)) >>>>>>ಆದರೂ ಅದೊಂತರ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅಲ್ಲವೇ ಗಣೇ ಸಣ್ಣ?
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಗಣೇಶ್ ಅವರೆ, <<ನರಿ ಸಹ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ ಕುಶಲತೆ/ಕುಟಿಲತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲಾ.. :)>> ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಜ. ಈಗ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪಾಠ ಕಲಿತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕರಡಿ ಮೈಮರೆತರೆ ಹೊಸ ನರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಟಿಲತೆ ಖಂಡಿತಾ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಕೊಯ್ಲಿನ ಸುಗ್ಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅದರ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಕರಡಿಗೇ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರೋದು ? :)) ಇದು ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಮತಿಗೆ ಹೊಳೆದದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ (ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ) ನೀವಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ;))
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

@ಗಣೇಶಣ್ಣ <<ನರಿ ಸಹ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ ಕುಶಲತೆ/ಕುಟಿಲತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲಾ.. :)>> ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕುಹಕಿತಂದೆಯ ಮಗ ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. "ಪಂಡಿತಪುತ್ರ" ದಡ್ದನಾಗುವಂತೆ
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ, ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎರಡೂ ಮುದನೀಡಿದವು.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಕವಿಗಳೆ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

" ಮೋಸ ಮಾಡುವವರಿಗಿಂತ ಮೋಸ ಹೋಗುವವರೆ ನಿಜವಾದ ಅಪರಾದಿಗಳು " ಇದು ಅನುಭವಸ್ತರ ಮಾತು ಹಳೆ ಕಥೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಥೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಎರಡು ಚನ್ನಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಧರ್ ರವರೇ ಚೀಟಿ ವ್ಯವಹಾರ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ರವರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಬಡ್ಡಿನೀಡುವಿಕೆಯ ಜಾಹಿರಾತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿಪಶುಗಾಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಗಳು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ "ನರಿ-ಕರಡಿಯ" ಕಥೆ ಅಲ್ಲವೇ ....ಸತೀಶ್
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಒಳ್ಳೆಯ ಕತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಬರಹ. ರಾ.ಶಿ. ಯವರ "ಇಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ" ನ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕತೆಗಳು ನೆನಪಾದವು.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಕತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಕರ್ ಅವರೆ. ನೀವು ಹೆಸರಿಸಿರುವ ರಾ.ಶಿ. ಯವರ "ಇಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ" ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೊಂಡಿ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಿ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

http://kannada.onein... " ಇಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ’ ಪುಸ್ತಕ ಜಿ,ಪಿರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ 60ನೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕೃತಿ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಗಕ್ಕ, ಗುಬ್ಬಕ್ಕ, ನರಿರಾಯ, ಹುಂಜ್ಜಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕತೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. " ಈಗ ಪ್ರತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದರೂ ಹಳೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬಹುದು. ಅಥವಾ ರಾ.ಶಿ.ಯವರ ಮಗ ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್ , ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ರಾ.ಶಿ. ಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುವ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಕರ್. ನೋಡೋಣ 'ಇಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ' ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಯೇ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ :))
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಶ್ರೀಕರ್ ಅವರೆ, ನನಗೆ ಕೊಂಗ(ಕೊಂಡಿ ಗಣೇಶ :) ) ಅಂದರೂ, ನೀವು ಕೊಡುವ ಕೊಂಡಿಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುವುದು. -ಗಣೇಶ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಹೆ ಹೆ ಹೆ! "ಕೊಂಗರವರೆ", ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟು "ಕೊಂಡಿ"ರುವ ಹೆಸರು ಸದಾ ಬಳಸುವಂತವರಾಗಿ!
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

@ಗಣೇಶಣ್ಣ, <<< "ನನಗೆ ಕೊಂಗ(ಕೊಂಡಿ ಗಣೇಶ :) ) ಅಂದರೂ, ನೀವು ಕೊಡುವ ಕೊಂಡಿಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುವುದು. -ಗಣೇಶ. ">>> ಸತ್ಯವಂತರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದೆಲವೂ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆಯಂತೆ! http://sampada.net/%... 1956 ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕೊಂಗರು ಅನ್ನಬಹುದು. ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ ಮದ್ರಾಸು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ತಮಿಳುನಾಡು ಕೊಂಗುನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. :-)
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

:) ಹೋ....... ಕೊಂಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೂ ಕೊಂಗನಾಡಲ್ಲೇ! :) -ಗಣೇಶ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಗಣೇಶರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಂಗನಾಡಿನಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ; 2011ರಲ್ಲಿ ದಸರಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ತುಂಬಿತು. ಶ್ರೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯಾಯಿತೋನೋ :))
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

@ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಂಡ್ರಿ <<< ನಿರಾಶೆಯಾಯಿತೋನೋ :)) >>> ಗಣೇಶರು 50 ವರ್ಷದ ತರುಣರು ಎಂಬುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಇನ್ನೂ 50 ವರ್ಷ ಸಂಪದಿಗರಿಗೆ ಸಂತಸ ತರಬಹುದು ಎಂದು.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

<<ಚೀಟಿ ವ್ಯವಹಾರ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ರವರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಬಡ್ಡಿನೀಡುವಿಕೆಯ ಜಾಹಿರಾತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿಪಶುಗಾಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಗಳು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ "ನರಿ-ಕರಡಿಯ" ಕಥೆ ಅಲ್ಲವೇ>> ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಸತೀಶ್. <<" ಮೋಸ ಮಾಡುವವರಿಗಿಂತ ಮೋಸ ಹೋಗುವವರೆ ನಿಜವಾದ ಅಪರಾದಿಗಳು " >> ಮೋಸ ಹೋಗದಂತೆ ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಈ ಮಾತುಗಳೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.