ಜಯ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಕೆ ಜಯ ಜಯ

0

ನಮ್ಮೊಳಿರುವ ಜೀವ ಚೈತನ್ಯಕೆ ಭೇದವಿಲ್ಲವೆಂದು,
ನೀನೇ ನಾನೆಂದು, ನಾನೇ ನೀನೆಂದು, ಎಲ್ಲರೊಳು ತನ್ನತನವ ಕಂಡ ಸ್ನೇಹಜೀವಿಗೆ,
ಕಾಲಚಕ್ರದಡಿ ಜೀವ ಕೊರಡು ಸವೆದು ಅರೆದು ಸಮಚಿತ್ತ ಪಡೆದವಗೆ,
ಸುಖವೇನು? ದುಃಖವೇನು ? ಸಿಹಿಯೇನು ? ಕಹಿಯೇನು?
ಲಾಭವೇನು ? ನಷ್ಟವೇನು? ಮಾನಾಪಮಾನವೇನು?
ಹೊಸತೇನು ? ಹಳತೇನು ? ಹರೆಯ ಕಳೆದು ಮುಪ್ಪಾದರೇನು ?
ದಿವಸ ಮಾಸ ಕಳೆದು ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರ ಬಂದರೇನು?

ನಿದ್ದೆಯಳಿದ ಅನುಕ್ಷಣಕೇ ಹೊಸಜೀವನ, ಜೀವ ತಂತಾನ !
ದಿನ ಸವೆದ ಬಗೆಯೇ ಸಮಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ !
ನಡೆ ನುಡಿಯ ಕಂಪೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಕ್ತಿತ್ವದ ಪರಿಮಾಣ !
ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯ ಜೀವನದ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಾದಿಯಾಗಿಹುದೀ ಜಯ,
ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಕೆ ಸೋಪಾನವಾಗೇ ಬಂದಿಹುದು ಜಯ,
ಮನದ ವಿಕೃತಿಯನಳಿಸಿ ಸುಕೃತಿಯೆಡೆ ಕರೆಯೋಡ್ಡಿದೆ ಜಯ,
ಸತ್ಯಧರ್ಮಶಾಂತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆವ ನಮನಿಮಗೆಲ್ಲ ಜಯ ಜಯ.

ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ - ಸಾಯಿನಾಥ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಬೆಂಗಳೂರು.

 

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.