ನೀನೆಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮಳೆ

0

ನೀನೆಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮಳೆ, ಕಾಣದೆ ನಿನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ, ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದೆವು, ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದೆವು,
ಸುಡುಬೇಸಿಗೆಯ ನಡುವೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುತ ಕಾದಿದ್ದೆವು,
ನಿನ್ನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾದು, ಭೂಮಿಯ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದವು, ವಿರಹದಿಂದ ಬರಡಾಗಿದ್ದವು,
ಭೂಮಿಯ ಅಂಗುಲ ಅಂಗುಲವೂ, ಹಸಿದು ಬರಗೆಟ್ಟಿದ್ದವು, ಕಾದ ಸೀಸದಂತಾಗಿದ್ದವು,
ಮುನಿದ ಇನಿಯನಂತೆ ನೀನು ಬರೋ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು, ಬರದೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಇಂದಾದರೂ ಬರುವೆಯಾ? ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ, ನಿರಾಸೆ ಮಾಡುವೆಯಾ, ಎಂಬುದೇ, ಅಂಜಿಕೆ,
ನಿನ್ನಯ ಹನಿಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಹಸಿರು,
ಅಬ್ಬಾ ಏನದ್ರುಷ್ಟ, ಎಲ್ಲರ,  ಬಾಯಲ್ಲೂ ನಿನದೆ ಹೆಸರು, ನಿನ್ನ ಆಗಮನ ತುಂಬಲಿದೆ, ಉಸಿರು,
 

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.