ಅನಾಥರು

ಅನಾಥ ನಾಳೆಗಳು

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಪರಿತಪಿಸುವ
ಕುಟುಂಬಗಳೆಷ್ಟೋ ನಮ್ಮೆಡೆ
ಒಂದೆಡೆ, ಬಂಧು ಬಳಗವಿಲ್ಲದೆ
ಅಲೆಯುತ್ತಿವೆ ಅದೆಷ್ಟೊ ಕಂದಮ್ಮಗಳು

ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರೆ
ಹರಿದ ಅಂಗಿ, ತುಂಡು ಲಂಗ
ಯಾರೋ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇ
ಇವರಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ

ಯಾರು ಹೆತ್ತರೋ ಇವರನ್ನು
ಅವರಿಗೇ ತಿಳಿದಲ್ಲ...ಆದರೂ
ಬದುಕುತ್ತವೆ ಈ ಎಳೆ ಜೀವಗಳು
ಏನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ...

ಯಾವನೋ ತನ್ನ ಮೈ ಸುಖದ ತವಕದಲಿ
ಹುಟ್ಟಿದ ಎಳೆ ಕಂದಮ್ಮಗಳನು
ಲೋಕ ಕಾಣುವ ಮುನ್ನ
ಚಿವುಟಿ ಬಿಡುವರು ಕೆಲವರು

ಈ ಲೋಕದಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ
'ಪಾಪ' ಎಂಬಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು
ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ ಮುಗ್ದ ಮಗುವನ್ನು
ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ...

field_vote: 
Average: 5 (2 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
Subscribe to ಅನಾಥರು