ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಥುನ್

ಕನ್ನಡಿಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಥುನ್ ದ.ಅಫ್ರಿಕ ಸರಣೆಗೆ ಅಯ್ಕೆ...

ರಾಹುಲ್, ಭಾರಧ್ವಜ್ ನಂತರ ಯಾರು...?


ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವು. ಅದರೆ ನೆನ್ನೆ (೨೮ ಜನವರಿ) ನೆಡೆದ ದ.ಅಫ್ರಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣೆ ಅಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೀಣ್ಯ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಥುನ್ ೧೫ ಜನ ಸದಸ್ಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಕೇವಲ "ಉತ್ತರ ಭಾರತ" ಮಯವಾಗಿದ್ದ ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ "ಕ್ರಿಶ್" ಶ್ರೀಕಂತ್ ರವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನಿನ ಅಯ್ಕೆ.

field_vote: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
Subscribe to ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಿಥುನ್