ಟಿಪ್ಪು

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಟೆಗೆ ಪರಿಚಯ - ಬರುತ್ತೀರ?

ನಮಸ್ಕಾರ!

ಇಂಟ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ೨-೩ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, heritage walk  ಓಂದನ್ನು ನಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರೆ, heritage walk  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ paste  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೇರಿ ..

field_vote: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
Subscribe to ಟಿಪ್ಪು