ನೋಟು

ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನೋಟುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು?

ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನೋಟುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು?

ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ’ನೋಟು’ ಮತ್ತು ’ರಸ್ತೆ’ ಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ ನೆನಪು. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಭಾರತದ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಎರಡರ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ದೇಶಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕಾಗದ ರೂಪದ ನೋಟುಗಳು ಇರುತ್ವೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ "ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನೋಟುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು?" ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೪-೫ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ.

field_vote: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
Subscribe to ನೋಟು