ಬೆತ್ತಲೆ

ಜೀವನ ದರ್ಶನ..

ಈ ದಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ನನ್ನ ಮು೦ದೆ ಬೆತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,


ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು, ನಾ ಅ೦ದುಕೊ೦ಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ


ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸುಳ್ಳಾಗಿಸುವ೦ತೆ!


ಕ೦ಡೂ ಕಾಣದ೦ತೆ ಇರಬೇಕೆ೦ದಿದ್ದರೂ


 ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒ೦ದೊ೦ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ


ತಮ್ಮದೇ ಸರಿ ಎ೦ಬ೦ತೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ


ರೀತಿಯೋ ನನ್ನನ್ನೇ ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ!


ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು! ಇದು ಮು೦ದೆ೦ದಾದರೂ


ಆಗಲೇ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಈ ದಿನವೇ ಆಯಿತು!


 


ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿ೦ದ ಒ೦ದೊ೦ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ


ಜೀವನ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿದೆ.


ಜೀವನವೇ ಇಷ್ಟೇನೇ? ಇಲ್ಲ!


ಇನ್ನೂ ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ!ನಾನು ಅರಿಯುವ೦ಥದ್ದು?


ಇದೆ. ಕೆಡುಕಿನ ಹಿ೦ದೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಕು


ನನ್ನದೇ ಎ೦ಬ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದರೂ


ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮು೦ದಿನ ಅನುಭವವೂ


ಹಿ೦ದಿನದೇ ಆದರೆ ಎ೦ಬ ಅಳುಕಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ.


ಆದರೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವೆ

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 5 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 
Subscribe to ಬೆತ್ತಲೆ