ಮನ

ಮನದ ಗುಟ್ಟು...

ಅವಳ ನೋಡಿದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ,


ಚಿಗುರಿತು ಆಸೆ ಮನದಲೊಂದು.


ಆಸೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ,


ಸುಮ್ಮನಿರುತಿತ್ತು ಮನವು ಆ ದಿನದಂದು....


ಹೀಗೆ ಹಲವು ತೊಲಳಾಟಗಳ ನಡುವೆ,


ದೊರೆಯಿತು ಒಂದು ಅವಕಾಶ...


ನಾ ಹೇಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಅವಳು ಹೊರಟಿದ್ದಳು,


ಮರಳಿ ನನಗೆ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬಹುದೂರ...


ಇಂದೂ ಆ ಆಸೆಯು ಕಾಡುತಿದೆ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಯೆನ್ನ,


ಮನಕೆ ದೊರೆಯದು ಶಾಂತಿ, ನಾ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ...!


 

field_vote: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
Subscribe to ಮನ