ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ

5

 
                        ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಸುಖ, ದುಃಖ, ಆಸೆ, ನಿರಾಸೆ, ಹೊಗಳಿಕೆ, ತೆಗಳಿಕೆ, ಬಡತನ, ಸಿರಿತನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು  ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ  ಯಾವಾಗಲು ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದಾಗ ಸರಿಯೆ೦ದು ಉಬ್ಬಿಬಿಡುವುದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆದಾಗ ಛೇ! ಇದೇಕೆ  ನಮಗೇ ಬ೦ತು? ಎ೦ದು ಮುಖವನ್ನು ಸಪ್ಪಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರಾಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು  - ಇದು  ಸಾಮಾನ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ . ಆದರೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಇವರ ಚಿಂತನೆಯೇ ಬೇರೆ.  ಇ೦ತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರು  ಬಹಳ ಸ೦ಯಮದಿ೦ದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ . ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರಿಗೆ  ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎ೦ಬ ವಿಭಾಗವೇ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ . ಏಕೆ೦ದರೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡಾ  ಭಗವ೦ತನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ !  ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯೆ೦ದೇ ಭಾವಿಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು? ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು? ಅವರಿಗೆ ಹಿಗ್ಗುಯಾವುದು ? ಕುಗ್ಗುಯಾವುದು? ಈ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎ೦ಬುದು ಇರುವುದು  ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ! ಅದರ ಹಿಗ್ಗು ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗು  ಆಗುವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ!  ಶ್ರೀ ರಮಣರು ಹೇಳುವ೦ತೆ " ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವವೇ ಚ೦ಚಲವಾಗಿರುವುದು ; ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚ೦ಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೂ ನಿಯ೦ತ್ರಿಸುವ  ಹುಚ್ಚು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ನಿಲ೯ಕ್ಷಿಸು. ಅದು ಬೇಕಾದ೦ತೆ ಕುಣಿಯಲಿ ; ನೀನು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನಿರು . ನ೦ತರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗಿ ಅದೂ ಶಾ೦ತವಾಗುತ್ತದೆ. "  ಇದು  ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ! ನಮ್ಮಂತಹವರ ಗತಿ ಏನು?
 
                        ಈ ರೀತಿಯ ದ್ವಂದ್ವಗಳು  ದಿನ ನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬ೦ದೇ ಬರುತ್ತದೆ . ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ .ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಾಶರಾಗಿ  ಭಗವ೦ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬಾರದು. ಅವನ ಪಾದವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಡಬೇಕು.  "ಭಗವ೦ತ ಈಗ ನನಗೆ ಸುಖವು ಬ೦ದಿದೆ! ಸುಖದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ  ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯದ ಹಾಗೆ ಇಡು. ಈಗ ನನಗೆ ದು:ಖವು ಬ೦ದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯಈಗ ನಾನು  ಮೂಖ೯ನ೦ತೆ ವತಿ೯ಸದ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು . ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ನಾನು ದೂರವಾಗದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ ಬರಲಿ , ಕೆಟ್ಟದ್ದಾದರು  ಬರಲಿ ಭಗವಂತ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ನೆಲೆಸಿರಲಿ . ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಏರುಪೇರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗದ೦ತೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು !"ಎ೦ದು ಪ್ರಾಥಿ೯ಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂಗಗಳೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಎಣಿಸದಲೆ ಅವ ಕೀಳು ಇವ ಮೇಲು
ಬಡವ ಸಿರಿವಂತರೆನೆ ತರತಮವು ಇಲ್ಲ |
ನೋವು ನಲಿವಿನಲಿ ಉಳಿಸಿ ಸಮಚಿತ್ತ
ಬಲ್ಲಿದರು ಬಾಳುವರು ಕಾಣು ಮೂಢ ||
ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ಪ್ರಕಾಶರೇ.

ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ತಿಳಿಸಿ!
To prevent automated spam submissions leave this field empty.