ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಗುರುಪರಂಪರೆ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

http://www.sringeri.net/gallery/Acharyas/Abhinava_Vidyatirtha/abhinava_vidyatirtha_swami_05.jpg

ಚಿತ್ರ:  ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳೊಡನೆ ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರು

ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಕನ್ನಡಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಸಮುದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಆರ್.ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಗಮಕ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಕೆ.ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಎಂಬುವರು ಮುದ್ರಿಸಿ ಹಂಚಿದ್ದ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಮಾಹಿತಿಯು ಹಾಸನದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮಠದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಸಂಪದಿಗರಿಗಾಗಿ ಅದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವೆ. ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ಇಂದಿನ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥರ ವರಗೆ ಒಂದುಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ೩೬ ಜನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರರ ಜನ್ಮವನ್ನೇ ಅವರ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನವೆಂದು ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವರ್ಷವಿರಬಹುದು.ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ಕೃಷ್ಣ ತೀರ್ಥರು ಸುಮಾರು ೧೦೫ ವರ್ಷಗಳು ಪೀಠವನ್ನಲಂಕರಿಸಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆರನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿದ್ದಿರಲೂ ಬಹುದು. ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಭಾರತೀ ಹೆಸರು ಏಳು ಭಾರಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಗುರುಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿನ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನೇ ಎರಡು-ಮೂರು-ಏಳು ಭಾರಿ ಕರೆದಿರಬಹುದು. ಈಗ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿ.
ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು---- ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ--- ದೇಹ ಮುಕ್ತಿ
1ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು: 788-- 820
2 ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ :813-- 834
3 ಶ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಭೋಧ ಘನ :818---848
4 ಶ್ರೀಜ್ಞಾನ ಘನ :846---910
5 ಶ್ರೀಜ್ಞಾನೋತ್ತಮ :905---954
6 ಶ್ರೀಜ್ಞಾನ ಗಿರಿ :950---1038
7 ಶ್ರೀ ಸಿಂಹಗಿರಿ :1036---1098
8 ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ತೀರ್ಥ :1097---1146
9 ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ತೀರ್ಥ :1146---1229
10 ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ತೀರ್ಥ :1228---1333
11 ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ಕೃಷ್ಣ ತೀರ್ಥ :1328---1380
12 ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ :1331---1386
13 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತೀ-೧:1368---1389
14 ಶ್ರೀನರಸಿಂಹ ಭಾರತೀ-೧ :1388---1408
15 ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋಮ ಭಾರತೀ-೧ :1406---1448
16 ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಾರತೀ :1429---1455
17 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತೀ-೨ :1449---1464
18 ಶ್ರೀನರಸಿಂಹ ಭಾರತೀ-೨ :1464---1479
19 ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋಮ ಭಾರತೀ-೨ :1473---1517
20 ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಾರತೀ :1508---1560
21 ಶ್ರೀನರಸಿಂಹ ಭಾರತೀ-೩ :1557---1573
22 ಶ್ರೀನರಸಿಂಹ ಭಾರತೀ-೪ :1563---1576
23 ಶ್ರೀನರಸಿಂಹ ಭಾರತೀ-೫ :1576---1600
24 ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ನರಸಿಂಹ ಭಾರತೀ-೧ :1559---1623
25 ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತೀ-೧ :1622---1663
26 ಶ್ರೀನರಸಿಂಹ ಭಾರತೀ-೬ :1663---1706
27 ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತೀ-೨ :1706---1741
28 ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತೀ-೧ :1741--- 1767
29 ಶ್ರೀನರಸಿಂಹ ಭಾರತೀ-೭ :1767---1770
30 ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತೀ-೩ :1770----1814
31 ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತೀ-೨ :1814---1817
32 ಶ್ರೀನರಸಿಂಹ ಭಾರತೀ-೮ :1817---1879
33 ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಭಿನವ ನರಸಿಂಹ ಭಾರತೀ:1866- 1912
34 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತೀ-೩ :1912---1954
35 ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ವಿದ್ಯಾ ತೀರ್ಥ :1931---1989
36 ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ: 1974 ರಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ.
ಮಾಹಿತಿ ಕೃಪೆ :ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪತ್ರಿಕೆ

 

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ:

ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಲೇಖನ ಹೋಲುವ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಖನ ೨೦೦೭ ರಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ವಾಗಿದೆ.ಎಂಬುದು ಇದೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಯ್ತು. ಅದರ ಲೇಖಕರು ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವಿಸ ಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುವೆ.

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಧರ್,

ಶ್ರುಂಗೇರಿ ಮಠದವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ [೫-೬ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ], ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಹೊರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಬುತವಾಗಿವೆ.

ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು: "ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ಋಂಗೇರಿ" : ಬೆಲೆ: ರೂ> 500/- ಶ್ಋಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾ ಮಠದ ಬುಕ್ ಷಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ದೂ: 08265-250123/192 . ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಂಕರಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಋಂಗೇರಿ ಮಠದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಮನಮೋಹಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇರುವ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಹೊತ್ತಿಗೆ.

ಶುಭವಾಗಲಿ.

ಕವಿ ಸುರೇಶ್

ಮೊನ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದೆ, ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಮುಖವುಳ್ಳ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯಿ೦ದಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವ್ಯವಸಾಯ , ವ್ಯಾಪಾರ , ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ...
ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಗಳು ಅಷ್ಟೇ . ಮಿಕ್ಕವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ.
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಶ೦ಕರಾಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡಿದರು ? ಯಾವ್ ಯಾವ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದರು. ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೂ ಏನ್ ನ೦ಟು ? ಎಲ್ಲಾ ಬರೆಯಿರಿ . ಬರೀ ಡೇಟ್ ಬರೆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ಹ೦ಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ.

ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್,
ಅದೇ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರುವೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜಿಮೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ಸಮಯವೂ ಸಾಲದು, ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಬರೆಯುವುದು ತುಸು ಕಷ್ಟ.

ಶ್ರೀ ವಾಸು, ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮೇಲಿನದೂ ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ.