ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

 

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಬರಲಿರುವ ಹೊಸವರ್ಷದಲ್ಲಾದರೂ
ಮಾ’ದೇಶ’ನ ದಯೆಯಿಂದ ’ದೇಶ’ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿ
’ಯಮ’ನು ಸಂ’ಯಮ’ದಿಂದ ವರ್ತಿಸಲಿ
ಶಾಂತಿ ಹರಡಲಿ ...

 

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು


ಬರಲಿರುವ ಹೊಸವರ್ಷದಲ್ಲಾದರೂ

ಮಾ’ದೇಶ’ನ ದಯೆಯಿಂದ ’ದೇಶ’ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿ

’ಯಮ’ನು ಸಂ’ಯಮ’ದಿಂದ ವರ್ತಿಸಲಿ

ಶಾಂತಿ ಹರಡಲಿ ...

 

 

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category):