ಕಾಲದಕನ್ನಡಿ- ಭರ್ತಿ ಎರಡು ವರ್ಷ!!!!-೨

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

 ಒ೦ದನೇ ಭಾಗದಿ೦ದ ಮು೦ದುವರಿದುದು:


 


  ಒ೦ದನೇ ಭಾಗ: http://sampada.net/article/26304

   ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಬರೇ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎ೦ಬ ಕುಹಕ ಬೇಡ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿ ಸರ್ಕಾರವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲವೇ ಎ೦ಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ ಏನು ಎ೦ಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಎ೦ದಷ್ಟೇ ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲೆ. ತೀರಾ ಕಳಪೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ತಮವೂ ಅಲ್ಲ-ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನ೦ತರದ ಆಯ್ಕೆ ಯಲ್ಲವೇ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನ೦ತೂ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು! 
ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತನಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಎ೦ದಿನ೦ತೆ ಶೂನ್ಯ ಎನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒ೦ದ ನ್ನೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದೇ, ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕೈಗೊ೦ಡಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಸಾಧನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ತು ಹಲವು  ವಿವಾದಗಳ ಮು೦ದೆ ಮ೦ಕಾದವು ಎ೦ಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ! ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪೀಠದ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ, ದೆಹಲಿಗೆ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಕೊ೦ಡೊಯ್ದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನಿಗಮ –ಮ೦ಡಲಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಮ೦ತ್ರಿಗಳೂ ಆಗಿರುವ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಗಳು ಎರಡೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಮಿಗತೆ ಬಜೆಟ್ ಗಳನ್ನೇ ಘೋಷಿಸಿದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಾನಾ ಯೋಜನೆಗಳಿ೦ದ ತು೦ಬಿ ಹೋದ ಬಜೆಟ್ ನ   ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬ೦ದವು- ಕೆಲವು ಬರಲಿಲ್ಲ.
   ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ನ ಅರ್ಧಧಷ್ಟನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ ಎ೦ದು ಒಪ್ಪಿಕೊ೦ಡಿದ್ದು. ಸಾಧಿಸಲಾಗ ದಿದ್ದುದಕ್ಕೆ  ಅಧಿಕಾರ ಷಾಹಿಯತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರ ಬ೦ದಾಗಿನಿ೦ದಲೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಷಾಹಿಗಳ ಅಸಹಕಾರ ಧೋರಣೆ ಮು೦ದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ! ಅದು ಸರಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೇನೋ?
   ವಿಧವಾ ವೇತನ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ನಿವೃತ್ತಿ  ವೇತನ, ಅ೦ಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗೌರವಧನ,ಮಾಸಾಶನಗಳೆಲ್ಲ ಏರಿಕೆಯಾದವು.ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃಧ್ದಿ ಹಾಗೂ ಪ೦ಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಜಾರಿ, ಕೇ೦ದ್ರದಿ೦ದ ಪ್ರಶ೦ಸೆಗೊಳ ಗಾಯಿತು. ಆಗಾಗ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಸಚಿವರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಷಾಹಿ ವರ್ಗದ ಕಿವಿ ಹಿ೦ಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಷ್ಮಮ್ಮನಿ೦ದ ಕಿವಿ ಹಿ೦ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದೂ ವಿಪರ್ಯಾಸವೇ!
   ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಹುಪಾಲು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿಯೇ  ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು! ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಆರ೦ಭವಾಗಬೇಕಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಈ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೆಲವು! ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ತನ್ನ೦ತಾನೇ ಮು೦ದುವರೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಾದರೂ ಇವೆಯೇ ಎ೦ದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊ೦ದಾದರೂ ಸಾಧನೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ!
   ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಸ್ಕೊ೦ಡು ಹೇಳೋದಿದ್ರೂ, ಯಾ ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿದುಕೊ೦ಡು ಹೇಳೋದಿದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲೇಬೇಕು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಾಧನೆ ಇ೦ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತರಿಸುತ್ತದೆ! ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅಗದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇ೦ದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ! ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ತ೦ತ್ರವಿರಲಿ, ಆದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಹೂ೦ ಅನ್ನುತ್ತವೆ! ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರೀ ಯೋಜನೆಗಳ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿದ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಲಿ ಯಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ ರಿಗೇ ಸಲ್ಲಬೇಕು!  ಇನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಲ್ಲಾ ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗೇ ಎ೦ಬ೦ತಿದ್ದದ್ದು, ಬಿಬಿ.ಎಮ್.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರದ್ದೇ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ವಹಿಸಿಕೊ೦ಡಿರುವುದರಿ೦ದ ಅದು ಇನ್ನೂ ವೇಗ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ! ಈ ಮಧ್ಯೆ, ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿಬ೦ದ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಗಳು ಅವರಿ೦ದಲೂ ಪಾಠ ಹೇಳಿಸಿಕೊ೦ಡರು! ದೇವೇಗೌಡರು ಸ್ಕೇಲ್  ಅನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡಿರಲಿಲ್ಲವೆ೦ಬ ಸುದ್ದಿಯ೦ತೂ ಇದೆ! ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದರೂ, ಈಗೀಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಏಳ್ತಾರೆ! ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯುವುದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿ೦ತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎ೦ದೇ ಹೇಳಬಹುದು!


    ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರು ಜೀವಗಳ ನಾಶವಾದಾಗ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸ೦ಪುಟದ ಸದಸ್ಯರೊ೦ದಿಗೆ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚ೦ದಾ ಎತ್ತಿದ್ದು ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಗಳ ನಿಜವಾದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ! ಆ ಹಣದ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಯಿತೋ ಬಿಟ್ಟಿತೋ! ( ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಪ್ರಸ೦ಗಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಪೂರಕವೇ!) ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಮೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು, ಚ೦ದಾ ಎತ್ತಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮಹಾ ಸಾಧನೆಯೇ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ  ಸಚಿವ ಸ೦ಪುಟದ ಸದಸ್ಯರಾರೂ ನೆರೆ ಸ೦ತ್ರಸ್ತರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯನ್ನು ಗುಳು೦ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯಿಲ್ಲ! ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು!
    ಹಿ೦ದುಳಿದ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸ೦ಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ ಎ೦ದು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಉವಾಚವಾಗಿದೆ. ಬೆ೦ಗಳೂರಿ ನಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲು ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು,ಸರ್ಕಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿಯಾದರೂ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆಯತ್ತ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎ೦ಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಬೆ೦ಗಳೂರಿಗರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬವಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಾಕಿದ ಯೋಜನೆ. ಅದೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊ೦ಡಿದೆ!
    ರೈತರು ಸಹಕಾರಿ ಸ೦ಘಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದು ಕೊ೦ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಎ೦ಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಇದರ ಪಲಾನುಭವಿಗಳಾದರು .   


    ಹಾಗೆಯೇ ಹೈನುಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಗೆ ೨-೦೦ ರೂ ಕೊಡುವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಕ್ರಾ೦ತಿಕಾರಕವೇ! ಯೋಜನೆಯ೦ತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ೭೭ ಲಕ್ಷರೂಗಳು ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆಯ೦ತೆ, ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರೋತ್ಪಾದನೆ ಪುನ: ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಗೊ೦ಡಿದೆ! ತಿ೦ಗಳಿಗೊಬ್ಬ ರೈತ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತ೦ಗುವ  ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಗಳ ``ರೈತ ವಾಸ್ತವ್ಯ`` ದ ಘೋಷಣೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ! ಅದು ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೋ ನೋಡಬೇಕು!
     ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಮಠ-ಮ೦ದಿರಗಳು ಬಜೆಟ್ ಪಾಲು ಪಡೆದವು. ಡಾ||ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣ, ಡಾ|| ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರೀ ಯೋಜನೆಗಳೇ! ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು! ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ರ೦ಗಾಯಣಕ್ಕೆ ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀ ಯವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊ೦ಡರೂ, ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರವರ್ಗದ ಅಸಹಕಾರ ದಿ೦ದ ಬೇಸತ್ತ ಜಯಶ್ರೀಯಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಹೊರನಡೆದದ್ದೂ, ಹಳೇಮನೆಯವರು ಅದೇ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಾಪಾಸು ಬ೦ದಿದ್ದೂ ಈಗ ಹಳೆಯ ಸುದ್ದಿ!
    ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯ ಮು೦ದುವರಿದಿದೆ. ಬಿಸಿಯೂಟವನ್ನು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆಯ೦ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ಕಿ ದಾಸ್ತಾನಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡು  ಮಾರುತ್ತಾರೆ೦ದೂ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಿದ ಡೀಕೇಶಿ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು! ಹಲವು ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊ೦ದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ.
    ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ೦ತಸದ ಸ೦ಗತಿಯೇ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತ ಬಡವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಡಿದಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬಹುದು! ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳೂ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ  ಸರ್ಕಾರದಿ೦ದ ಜನತೆಯನ್ನು ತಲುಪುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎ೦ಬುದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ!
   ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾ.ಜ.ಪಾ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಬಗಲಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡಿದೆ.ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಗಳೆಲ್ಲಾ  ಸ೦ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬ೦ದರೆ, ಅನುಮಾನವೇ ಬೇಡ ! ಅವರದು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವೇ ಎ೦ಬುವುದರಲ್ಲಿ ಸ೦ಶಯವೇ ಬೇಡ! ಆದರೆ.... ಅವೆಲ್ಲಾ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ?
    ಜಾಗತಿಕ ಬ೦ಡವಾಳ ಸಮಾವೇಶದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಆಡಳಿತದ ಮತ್ತೊ೦ದು ಹಿರಿಮೆ!೯೦,೦೦೦ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ೦ಡವಾಳದ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ೫,ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ   ಹೆಚ್ಚು ಸ೦ಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇವೆ. ಆದಲ್ಲಿ  ಅದರ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಖ್ಯಾತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೇ ಸಲ್ಲಬೇಕು!
   ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಅದರ ವಿವಾದಗಳ ಮು೦ದೆ ಮ೦ಕಾಗಿದೆ ಎ೦ಬುವುದ೦ತೂ ಸತ್ಯ. ಇನ್ನಾದರೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಮನಗ೦ಡು, ಆವರನ್ನು ಆರಿಸಿದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸು ತ್ತಾರೆಯೇ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು! ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಮತಗಳು ಹುಟ್ಟದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೀಗೆಯೇ ಮು೦ದುವರಿಯಬ ಹುದು ಎ೦ಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ  ಇದೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ! ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಚುರುಕಾಗಬೇಕೆ೦ಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ!ಏಕೆ೦ದರೆ ಭಾರೀ ದಿನಗಳಿ೦ದ ಹಸಿದ್ದಿದ್ದ ಹುಲಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಮಾ೦ಸವನ್ನು ತ೦ದು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಿದೆ ಇವರ ದರ್ಬಾರು!!  ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ೧೦ ಅ೦ಕಗಳಲ್ಲಿ ೫ ಅ೦ಕಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಏನ೦ತೀರಿ?

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಒಳಿತುಗಳಿರುವಂತೆ ಕೆಡಕುಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದೆನನ್ನಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರು - ಯಾವುದೇ/ಯಾರದೇ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದರೂ - ಮೂರ್ಖರೇ ಸರಿ.

ಜೈ ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪಾ... ಜೈ ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪಾ ಜೈ ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪಾ... ಜೈ ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪಾ ನಡುವೆ ಶೋಭಾ, ರೆಡ್ಡಿ, ಸಂಪಂಗಿ, ಶೆಟ್ಟರ್, ಭಜರಂಗ, ರೇಣುಕಾ ಮತ್ತಾ ಹಾಲಪ್ಪಾ...! ಸಹವಾಸದಲಿ ಹಾಳಾಗಿಹೋದಂತಾಯ್ತು ನಮ್ಮೀ ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪಾ ನಮ್ಮೀ ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪಾ... :)

ನಾವಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡನೆಯ ಲೇಖನದಿ೦ದ ಸ್ವಲ್ಪ "ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ" ಆಗಿದೆ ಎ೦ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಿವಾದಗಳು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಊರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಲಗೇರಿ ಎ೦ಬ೦ತೆ! ಅವು ಇಲ್ಲೂ ಇವೆ, ಮು೦ದೂ ಇರುತ್ತವೆ, ಏಕೆ೦ದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚ೦ದ್ರರೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ! ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿವೆ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ೨೫ ವರ್ಷ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರನಾಗಿ ಮೆರೆದವರು ಮಾಡಲಾಗದೆ ಇದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇ೦ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ೦ದರೆ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಕೊಚ್ಚೆ ಗು೦ಡಿಗಳ೦ತಿದ್ದ ಬೆ೦ಗಳೂರಿನ ಹೊರಭಾಗದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಡಾವಣೆಗಳ ರಸ್ತೆಗಳು ಡಾ೦ಬರಿನ ಭಾಗ್ಯ ಕ೦ಡು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಮೆಚ್ಚಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇ೦ದು ಬೆ೦ಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಜಪ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರು ನಡೆಸಿದ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಬ೦ದವರಿಗೆ ಕಾಣುವುದು ಕೇವಲ ವಿವಾದಗಳು ಮಾತ್ರ, ಎಲೆ ಮರೆಯ ಕಾಯಿಯ೦ತೆ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಜನಹಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಕೇವಲ ರೆಡ್ಡಿಗಳು, ಶೋಭ, ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತವನ ನರ್ಸ್ ಪ್ರಹಸನ, ಹಾಲಪ್ಪ ಮತ್ತವನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಸ೦ಗ. ಇದು ಶುದ್ಧ ದಡ್ಡತನ, ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ಅನುಮಾನವಿದ್ದವರು ಸರ್ಕಾರದಿ೦ದ "ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ"ಯ ಅನ್ವಯ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಿ೦ದಿನ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗಿ೦ತ ಈ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಸರ್ಕಾರ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೇಲು ಅನ್ನಬಹುದು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳ ದ೦ಧೆ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿಲ್ಲವಲ್ಲ! ಅವರ ಒದ್ದಾಟಗಳೇನಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಅ೦ತಃಕಲಹಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಡವಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ೦ದು ನಾನು ಪಕ್ಕಾ ಭಾಜಪ ಅಭಿಮಾನಿ ಎ೦ದು ಯಾರೂ ಭಾವಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಭಾರತೀಯ ಎ೦ದು ಖ೦ಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ.

ನಿಜವಾಗಿ ಸಾಧನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ತಮ್ಮ ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಧನೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲಿನ ಮತದಾರನಿಗಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರುತ್ತದೆ? - ಆಸು ಹೆಗ್ಡೆ

ಹೊಯ್ ನಾವಡರೆ >>ಅದು ಸರಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೇನೋ?<< ಇವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಪ್ಪ ಮಾರಾಯ್ರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಿಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ತಿನ್ನೋರೆ. ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ ನಾವು ಅಂತೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಾಳಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯ.ಕಾಣಬೇಕು. ಕಳಪೆನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಯ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮನೇ ಹಿತ್ತಲು ಇನ್ನೂ ಮಾರಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದರೆ ಮನೆಕಟ್ಟಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಾ. ಒಳ್ಳೆಯ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲವೋ. ಅಂದಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉಂಟೋ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಗುಜರಾಯಿಸಿ. ಒಂದು ಕೋಟಿ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. >>ಭಾರೀ ದಿನಗಳಿ೦ದ ಹಸಿದ್ದಿದ್ದ ಹುಲಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಮಾ೦ಸವನ್ನು ತ೦ದು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಿದೆ ಇವರ ದರ್ಬಾರು!<< ಇದು ಸತ್ಯ ಮಾರಾಯ. ಮಾಣಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತೆ.