ಬಿಲ್ಲಾ ರ‍ಂಗ (humor)

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನ ದೄಶ್ಯ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲವ್ರು ಒಡ್ತಾಇದ್ರು, ಕೆಲವ್ರು ಮೈನ್ ರೊಡ್ನಲ್ಲಿ risk ತೊಗೊಂಡು brisk walk ಮಾಡ್ತಾಇದ್ರು.
laughing clubನವರು ವಜ್ರಮುನಿ ತರಹ ನಗುತ್ತಾಇದ್ರು,ಕೆಲವರು ಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಸದ ರಸ ಕುಡಿತಾಇದ್ರು, footpathನಲ್ಲಿ.
ಕೆಲುವರು ತಿನ್ನೋದ್ರಬಗ್ಗೆ ಯೊಚನೆ," ರಾ ಅನ್ನ ವಿದ್ಯಾಥಿ೯ ಭವನ್ ಪೊಯಿ ದೋಸೆ ತಿಂಟಾಮು",ಪ್ರತಿಯಾಗಿ " ಒದ್ದು ಇಪ್ಪಡೆ ವಚ್ಚಿ mtr ಲೊ ದೊಸ್ಲು ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನ್ಕೊನ್ನಿ jogging ಚೇಸ್ತಾಉನ್ನಾನು, ಇಂಕೊಕ್ಟಿ round ಕೊಟ್ಟಿ ತರವಾತ ವಸ್ತಾನು".

ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡುವುದುಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ , ಎಲ್ಲಾರು ಓಡುವುದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೊಲ್ಗಾಗಿ ಅಂತ ಅವರವರ ಪಾಡಿಗೆ ಓಡ್ತಾದ್ರು.
parkನ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ನಾಯಿಮರಿಗಳು ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ಇದನ್ನ ಕಂಡ ಜಾವಿದ್ ಮತ್ತು ಅನಂತಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಕನಿಕರ ಬಂತು.

ಅನಂತ: ರಿ ಸಾಹೆಬ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೊ ಒಳ್ಳೇ ಜಾತಿ ನಾಯಿ ತರಹ ಕಾಣ್ತಾಯಿದೆ.
ಜಾವಿದ್:ಹೌದ್ರಿ, ಅಂತೂ (ಅನಂತ) ಇದು ಬನ್ಬಿಟ್ಟಿ ಲಾಬ್ರೆಡಾರ್ ತರ ಇಲ್ಲಾ?, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಇದೆ, ಯಾರೊ ಇಸ್ಕೊ ಛೋಡ್ಲಾಲ್ಕೆ ಹೊಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಂತ: ರಸೂಲ್ marketನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಇದರ ಬೆಲೆ?
ಜಾವಿದ್: ಎರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಮೂರ್ ಇರ್ಬಹುದು. ಒನ್ದು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ? ಒಂದು ನೀವು ಒಬ್ಬ್ರುನಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ರುನಾ ನಾವು ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ಇಬ್ರು ಬನ್ದಿಬಿಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕದ ರೊಡ್ ಅಲ್ಲಾ.
          ಅಣ್ಣಾ ನಮ್ಮನ್ನೆ ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನೆ. ಹೇಗೆ idea.
ಅನಂತ: (ಅಸಹಾಯಕ ನಗು ನಗುತ್ತ) ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ.
ಜಾವಿದ್:ನಮ್ಮareaದಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನಾ ಜಾಸ್ತಿ, ಚೋಂರಾ ಆಕೆ,ರಾತ್ ಕೊ ಛೊಡ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, ನಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಮನೆ ಕಾಯ್ತದೆ.
ಅನಂತ: ಅದು ಸರಿ , ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎನ್ಹೆಳ್ತಾಳೊ? ಅದೆ ಭಯ.

 ಅನಂತ ಭಯದಲ್ಲೆ ಒನ್ದು ಮರಿನ ತೊಗೊಂಡ ಹೊರಟ.  ಅನಂತ ಮನೆಗೆ ಕಾಲ್ ಇಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ "ಯಾವುದೊ ಇದು ಅನಿಷ್ಟಾ " ಅಂದ್ರು ಅನಂತು ಮಾತೃಶ್ರೀ ಸೀತಮ್ಮ.ಸೀತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾದ ವಿಧವೆ ಮನೆಯ remote control ಎಲ್ಲಾ ಅವರ ಕೈಲೆ. ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಲಸು ಮಾತು.ಮನೆ ಹಾಳ್ ಬುದ್ದಿ, ಊರಿಗೆಲ್ಲಾ ಹಂಚಿದ್ರು ಇನ್ನಾ ಮಿಗ್ತಾಇತ್ತು.ಸೀತಮ್ಮನ ಗಂಡ ಇವಳ ಕಾಟ ತಡಿಯೊಕ್ಕೆ ಆಗ್ದೆ areaದ water  tankಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತನಂತೆ, ಒಂದು ವಾರ ಯಾರ್ಗು ನೀರ್ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ.
ಇನ್ನು ಸೀತಮ್ಮನ್ನೊರ ಸೊಸೆ, ಯಾರ್ಯಾದ್ರೊ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಬೆಂಕಿ ಪೋಟ್ಣ ಕೆಳಿದ್ರೆ, " ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಒಂದು ಸಲ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ರೆ ತಿಂಗಳಗಟ್ಲೆ ಉರಿಯೊತ್ತೆ" ಅಂತಿದ್ಲು.

ನಾಯಿಗೆ , ಮೊಮ್ಮಗ ಅಚ್ಯುತ "ರಂಗ" ಅಂತ ಹೆಸ್ರು ಇಟ್ಟ . ಈ ಕಡೆ ಜಾವಿದ್ ಸಾಹೆಬ್ರು "ಬಿಲ್ಲಾ" ಅಂತ ಕರಿತಾಇದ್ರು.
ಅಚ್ಯುತ ಪಕ್ಕ ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಒಂದು ದಿನ ರಂಗನಿಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಸೊಫ್ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದ.


ಸೀತಮ್ಮ: ಲೋ ಪೆದ್ದು ಮುಂಡೆದೆ ಎನೊ ಮಾಡ್ತಾಇದ್ಯ?
ಅಚ್ಯುತ : ಅಜ್ಜಿ ಸ್ನಾನಾ ಮಾಡಸ್ತಾಇದ್ದಿನಿ, ರಂಗನಿಗೆ.
ಸೀತಮ್ಮ: ಈ ಅನಿಷ್ಟ ಸ್ನಾನಾ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೊ?
ಅಚ್ಯುತ: ಅಜ್ಜಿ ! ರಂಗ ಕರಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವ ? ಅವನನ್ನ ಬಿಳೀ ಮಾಡೊಣ ಅಂತ.
ಸೀತಮ್ಮ: ಕರಿ ನಾಯಿನ ಬಿಳೀ ಮಾಡೊಕ್ಕೆ ಅಗೊತ್ತೆನೊ ಪ್ರಾರಬ್ಧ?
ಅಚ್ಯುತ: ಯಾಕೆ ಅಗೊಲ್ಲ! Michael Jackson ಅಗ್ಲಿಲ್ವಾ.

ಹೀಗೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು, ಬಿಲ್ಲಾ ರಂಗ ಅವರವರ ಮನೇಲಿ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ದವಾದ್ವು.
ರಂಗ ಬಡಕಲಾಗಿ ಬೆಳೆದ , ಬಿಲ್ಲಾ ಬಲಿಷ್ಟವಾಗಿ. ಒಂದು ದಿನ ಜಾವಿದ್ ಅನಂತನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಿಲ್ಲನ ಕರ್ಕೊಂಡು walking ಹೂಗ್ತಾಇದ್ರು.
ಜಾವಿದ್: ಅಂತೂ ಎನ್ ಆರಾಮ?
ಅನಂತು: ಸಾಹೆಬ್ರೆ, ಅರಾಮ್ ಎನ್ ಬಿಲ್ಲಾ ಕರ್ಕೊಂಡು walking ಹೊರ್ಟ್ರಾ?
ಜಾವಿದ್:ಹೌದು ! ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಾಯಿ ಜ್ಯೊತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲಾ?
ಅನಂತು:ಇಲ್ಲಾ ಸಾಹೆಬ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪಾನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಾ! ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ?
ಜಾವಿದ್:ಅದು ಏಕೆ ಹೇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮದು ಅಮ್ಮಿ ಇದ್ಯೆಲ್ಲಾ, ಬಿಲ್ಲಾಅವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಇವರಿಗು ಅಷ್ಟೆ.
         ಇವರು ಬಂದಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಿ ಇದ್ಯೆಲ್ಲಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಗರಿ ಮೈಎಲ್ಲಾ ನೆಕ್ಕತಾರೆ , ಅದಿಕ್ಕು ಇಷ್ಟ ಇವರಿಗೂ ಇಷ್ಟ.
        ರಂಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಾ? (ಅಂತ ಹೆಳ್ತಿದ್ದಹಾಗೆ, ರಂಗ ಗೊಡೆ ಹಿಂದೆ ಹೊಗಿ ಅವಿತು ಕೊಂಡ್ತಾನೆ, ಅವಮಾನದಿಂದ.)
    
ರಂಗ ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನ meet ಮಾಡ್ಬೆಕು ಅಂತ ಜಾವಿದ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ’ನಾಯಿ’ ತರಹ ಅಲಿತಾನೆ,ಇದನ್ನ ಬಿಲ್ಲಾ ನೊಡಿ ಬೊವ್ ಬೊವ್ ಅಂತ.


   ಬಿಲ್ಲಾ: ಕೊನ್ರೆ ಭೋಸು.....ಕೆ, ಘರ್ಕಾ ಸಾಮ್ನಾ ಚಕ್ಕರ್ದಾಲ್ಕು ಜಾರಾಯ್?
   ರಂಗ: ಅಣ್ಣ ! ನಾನು ರಂಗ ,ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ.
   ಬಿಲ್ಲಾ:ಏನೊ ರಂಗ ನೀನಾ! ಒಳ್ಳೆ ’ನಾಯಿ’ ತರಹ ಆಗಿದ್ದಿಯಲ್ಲೊ ?
   ರಂಗ: ಹೌದು ! ನೀನು ತೋಳ ತರಹ ಇದ್ದಿಯ !
   ಬಿಲ್ಲಾ: ಠೀಕ್ ವಖ್ತ್ ಪರ್ ಖಾನ ನೆಹಿ ಖಾತಾ ಕ್ಯಾ?
   ರಂಗ: ಊಟಾನೆ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎನ್ ವಖ್ತ್, ಸುಡುಗಾಡು.
   ಬಿಲ್ಲಾ: ಭಾಯ್ ಜಾನ್ ! ಎನ್ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳು.
   ರಂಗ ಅಳುತ್ತ ತನ್ನ ಗೋಳು ಹೇಳೊಕ್ಕೆ ಶುರುಮಾಡ್ತಾನೆ.
   ರ‍ಂಗ: ದೇವ್ರು ನನಗೆ ನಾಯಿ ಆಗ್ತಿಯೊ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಿಯೊ ಅಂತ choice ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ನಾನು ನಾಯಿ ಜನ್ಮ ಒಳ್ಳೆದು ಅಂತ

   ಅಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಯಿತು. ಅ ದರಿದ್ರ ಮನೇಲಿ, ನಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ, ಕತ್ತೆ ತರಹ ದುಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲು chain ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ದೊಣ್ಣೆಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಬರಿ ಸಾರು, ಹುಳಿ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಅದು ಹಳಿಸಿದ್ದು, ರುಚಿಯಾಗೆನೊ ಇರೊತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನೊದ್ದು? ಮನೇಲಿ ತಿಥಿ ಆದ್ರೆ ವಡೆ ಪಯ್ಸ ಸಿಗೊತ್ತೆ ಅದು ವರುಷಕ್ಕೆ ಒನ್ದುಸಲಿ, ಅದು ಅ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ನೆ ಸತ್ತಿರೊದ್ರಿಂದ.ಇನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರೊ ಹೆಣಾ ಬೀಳತ್ತ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾಇದ್ದಿನಿ, ಯಾವ್ದು ಇನ್ನಾ ಬಿಳ್ತಾಇಲ್ಲಾ. ಬಂದ್ ಹೊಸುತ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಯಜಾಮನನ ಪಿಂಡನಾ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಬಾಯ್ ಹಾಕ್ಕಿದಿಕ್ಕೆ ಬಾಂಡಳೆ ತೊಗೊಂಡು ಇಕ್ಕಿದ್ಲು ಆ ಮುದುಕಿ.ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸಲ ಉಪವಾಸ, ಆ ಮುಂಡೆವು ತಿನ್ನೊಲ್ಲ ನಮ್ಗು ಹಾಕೊಲ್ಲಾ.ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ತಿಂಗಳು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೊಲ್ವಂತೆ, ಬರಿ ಮೆಣಸಿನ ಸಾರು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ! ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಉರಿ, ಕೂರಕ್ಕೆ ಅಗೊಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಗೊಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೊಗ್ಬೆಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ. ಇನ್ನು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೇ ಕಾಯೊಲ್ಲ ಮಲ್ಗಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ, ನಾನು ಮಲ್ಗೊ ಗೊಣಿ ಮೇಲೆ ಅ ದರಿದ್ರ ಮುದುಕಿ ನೀರು ಸುರಿದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೊ ಮುದುಕೀರ್ದು ಒಂದು ಗುಂಪು ಇದೆ, ಅವರ ಮನೇಲಿ ಎನಾದ್ರು ಹಳ್ಸಿದ್ದು ಇದ್ರೆ "ಸೀತಮ್ಮನ ಮನೆ ನಾಯಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಬಿಸಾಕ್ ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ, ಕಳ್ ಮುಂಡೇರು!"


  ಬಿಲ್ಲಾ: ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ, ಮಸ್ತ್ ಮಟನ್ ಪುಲ್ಲಾವ್, bone less chicken ಬಿರ್ಯಾನಿ,ಶೇರ್ವ ,Goat soup ವಾರಕ್ಕೆ  ಇದ್ದೆ ಇರೊತ್ತೆ, ವಷ೯ಕ್ಕೆ ಒಂದು time ಉಪವಾಸ ಅದು ಸಾಯಂಕಾಲ್ ಗಂಟ.
  ರಂಗ: (ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುತ್ತಾ) ! ಅದಿಕ್ಕೆ ನೀನು ನೋಡೊಕ್ಕೆ mutton shop ಮುಂದೆ ಇರೊ ’ನಾಯಿ’ ತರ ಇದ್ದಿಯ್ಯ, ನನಿಗೆ ನೀನು ಎನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡು.
  ಬಿಲ್ಲಾ: ನಿನ್ನ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಬೇಝಾರ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಸಹಾಯಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
  ರಂಗನ ಆಶ್ಚಯ೯ದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ !
 ಬಿಲ್ಲಾ: ಬಸ್ ಎಕಿಚ್ ದಿನ್ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ’ಬಿಲ್ಲಾ’ ಆಗ್ಬಿಡು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಗೆ ಹೂಗಿ ’ರಂಗ’ ಆಗ್ತೀನಿ.
 ರಂಗ: ನಿನ್ ರುಣ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರೆಯೊಲ್ಲ ! ತುಂಬಾ thanks.
ಬಿಲ್ಲಾ: ಬಸ್ ಎಕಿಚ್ ದಿನ್, ನಾಳೆ ನೀನು ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಗ್ತಾರ್ಬೇಕು !


ರಂಗ ಬಿಲ್ಲಾ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿ ಕೊಳ್ತಾರೆ.ಬಿಲ್ಲಾ ರಂಗನ ಮನೆಗೆ ಕಾಲ್ ಇಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ..
ಸೀತಮ್ಮ: ದರಿದ್ರ ಮುಂಡೆದು ಬೀದ್ ಬೀದಿ ಸುತ್ತಿ ಅವರಿವರ ಮನೆ ಪಿಂಡ ತಿಂದು ಹೆಗ್ಣ ತರಾ ಇರೊದು ನೋಡು (ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಾಳೆ)

ಇತ್ತ, ರಂಗ ಸಣ್ಣ ಇರೊದು ನೋಡಿ, ಜಾವಿದ್ ಬೆಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ.ರಂಗನ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ ಬರೊತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಲನಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತನೆ ಅದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲ ಬರೋದೆ ಇಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಕಳಯೊತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಲಾ ಹೇಗೊ ಮಾಡಿ ರಂಗನ ಮನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಆಶ್ಚಯ೯! ರಂಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಾನೆ.ಬಿಲ್ಲಾನ ನೋಡಿದ ಕೂಡ್ಲೆ, ಬೊವ್ ಬೊವ್ ಅನ್ತಾನೆ.

ಬಿಲ್ಲಾ: ಗುರು ! ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಹವಾಸ ಸಾಕಾಯ್ತು, ನೀನು ಹೊರಡು....

ರಂಗ: ತಾವು ಯಾರೊ ! ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ.  ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಸೆರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಯಿ van ಈ ಕಡೆನೆ ಹೋದಾಗೆ ಆಯ್ತು(ಡಾ.ರಾಜ್ ತರಹ).
ಬಿಲ್ಲಾ: ನಿನ್ ***@##$%&#*, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೆಳ್ತೀಯಾ, ಇರು ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಅಂತಿದ್ದಹಾಗೆ ರಂಗ ಜ್ಯೊರಾಗಿ ಬೊವ್ ಬೊವ್ ಅಂತಾನೆ, ಜಾವಿದ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಲನಿಗೆ ಹೋಡೆದು ಓಡಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಬಿಲ್ಲಾ ಜ್ಯೋರಾಗಿ ರೊಧಿಸುತ್ತಾ, ರಂಗನಿಗೆ..
ಬಿಲ್ಲಾ:ಕಡೆಗು ತೊರಿಸ್ದ್ಯಲ್ಲಾ ’ನಾಯಿ’ ಬುದ್ದಿ.

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

:-) ಭಾಷಾಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ನಗು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಸ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.