ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಭಯಾನಕ ಕಥೆ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಕೊನೆಯ ಮಾನವ ಬೇಸರದಿ೦ದ ತನ್ನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಆಗ ಆತನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಯಾರೋ ಬಡಿದರು.

 

ಮೂಲ ಕಥೆ: ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ ಬ್ರೌನ್. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನದು ನಾಲ್ಕನೆಯದು. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಫೆಡೆರಿಕ್ ೪ ಬಾರಿ ೧೦೦ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಿದ.

 

ಅನುವಾದ: ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾಯಾಕರ್

 

ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಭಯ ಪಟ್ಟಿರಿ ತಿಳಿಸಿ. :)

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 
ಸರಣಿ: 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು