ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಪುಟಗಳು

ಭಾಗ ೧೧ - ೨ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಪಾವಲೂರಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣನ ಗಣಿತ

ಭಾಗ  ೧೧ - ೨ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಪಾವಲೂರಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣನ ಗಣಿತ 
ವಿಷಯ: ಪಾವಲೂರಿ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರಗಳು
ವಿವರಣೆ: 
೧. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವಾರಣಾಸಿ, ಉಜ್ಜೈನಿ, ಪಾಟಲೀಪುತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳು ಥಟ್ಟನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳೂ ಗಣಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲನೇಕರು ಅರಿಯದ ವಿಷಯ.  

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಭಾಗ - ೧೧ - ೧ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ವೈದಿಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೀಜಗಣಿತ ಸಂಕೇತಗಳು

ಭಾಗ - ೧೧ - ೧ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ವೈದಿಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೀಜಗಣಿತ ಸಂಕೇತಗಳು

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಭಾಗ - ೧೧ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ವೈದಿಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೀಜಗಣಿತ ಸಂಕೇತಗಳು

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಹನಿಕಾವ್ಯ

1) ವಾಸ್ತುವಿಗಿಂತ
    ವಾಸ್ತವತೆ ಅರಿಯುವುದು
    ಮೇಲು,
    ನಮಗೆ ದುಃಖವಾದರೂ ಸರಿ
    ಅನ್ಯರ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಬಾರದು.
2) ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ
    ವಾಸ್ತು ಇಲ್ಲ,
    ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ
    ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳೆಂಬ
    ವಾಸ್ತು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು,
    ವಾಸ್ತುವಿನಿಂದ
    ವಸ್ತುಗಳ ಬದಲಿಸ ಹೋಗಿ
    ಅನ್ಯರ ಖಿನ್ನತೆಗೆ 
    ಕಾರಣವಾದರೆ,
    ಆ ವಾಸ್ತುಪುರುಷ
    ನಮಗೆ "ಅಸ್ತು" ಎನ್ನುವನೇ?
3) ಅನ್ಯರ ಹೆಣವಾಗಿಸಿ
    ಅವುಗಳ ಮೇಲೊಂದು
    ಸೌಧ ಕಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು
    ಬೀಗುವ ಮಾನವನಿಗೆ
    ಗೊತ್ತಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ!
    ಅವನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೊಂದು
    ಗೋರಿ ಎಂದು!!

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬದುಕುವುದೇ ಜೀವನ

ಏತಕೋ ಕಾಣೆ ಇಂದು ತುಂಬ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವವರೇ ಅರಿಯದೆ ಹೋದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ?
ಆಡುವ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೂ ನೋವಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರಿವಾಗಾದೆ
ನಾ ಮರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ  ಸಹಿಸದೆ ಹೋಯಿತೇ?
ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ನೆಪ ಹುಡುಕಬೇಕೆ ಹೊರತು ಜಗಳವಾಡಲು ಅಲ್ಲ!!

 

ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 3 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Pages