ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಪುಟಗಳು

ಆದಾಯ ಕರ

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲು ಅತಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಆದಾಯ ಕರ

ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸಟೀನ್

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ

ಮುಚ್ಚಿದ ಮುಷ್ಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ

ನಾನು ಪಾಪವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ

ಕವಿತೆ: ಪೋಲೆಂಡ್: ಯುಗದ ಮಕ್ಕಳು

field_vote: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ನಾವು ನಮ್ಮ ಯುಗದ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮದು ರಾಜಕೀಯ ಯುಗ ಹಗಲೂ ಇರುಳೂ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 

ಕವಿತೆ: ವಯಸಾಗುತಿದೆ

field_vote: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ನನ್ನೊಡನೆ ಇರು ಚೆಲುವೆ, ಜ್ವಾಲೆ ನಂದುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ನಾಯಿ ಮುದಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನೂ ಅಷ್ಟೆ. ಬಗುರಿಯಂತೆ ತಿರುಗುತಲಿದ್ದ ಯುವಕ ಈಗ
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 

ಝೆನ್ ಕತೆ: ೧೭ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ

field_vote: 
Average: 1 (1 vote)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಗುರುಗಳಾದವರು ದಿನವೂ ಧರ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವರು ಜಟಿಲ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ದಣಿವಿಲ್ಲದೆ ಪಠಿಸುವರು

ಝೆನ್ ಕತೆ ೧೬: ಕನಸಿನ ಚಿಟ್ಟೆ-ಚಿಟ್ಟೆಯ ಕನಸು

field_vote: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
ಝೆನ್‌ನ ಮಹಾನ್ ಗುರು ಚುಆಂಗ್ ತ್ಸು ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕನಸು ಬಿತ್ತು. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅತ್ತಿತ್ತ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕನಸು ಇದ್ದಷ್ಟು ಹೊತ್ತೂ ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಚುಆಂಗ್ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಮೊಬೈಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಭಾಗ ೧

ಮೊಬೈಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಭಾಗ ೧ 1. ನಾವು ಯಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೋ ಅವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಗ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಥವ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Pages