ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಪುಟಗಳು

ಹೊಸ ನಗೆಹನಿಗಳು- 61 ನೇ ಕಂತು

Submitted by shreekant.mishrikoti on Fri, 10/04/2019 - 02:09

ಪ್ರೀತಿಗೂ ಮದುವೆಗೂ  ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ?
ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಿಹಿಗನಸು, ಮದುವೆ ಆ ಕನಸಿನಿಂದ  ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುವ ಅಲಾರಾಂ ಗಡಿಯಾರ!

---------

-   ಹೆಂಡತಿಯ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು  ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ?
- ಒಮ್ಮೆ ಮರೆತು ಬಿಡುವುದರ ಮೂಲಕ !

---------

- ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಪರಿಚಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ, ಹೌದೆ , ಅಪ್ಪ?
- ಮಗನೇ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ !

---------

- ನಾನೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಐದು ವರುಷ ಸುಖವಾಗಿ ಇದ್ದೆವು
- ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ?
- ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟೆವು .

---------

ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ 'ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್'

Submitted by hpn on Thu, 10/03/2019 - 08:02

“ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್" ಎನ್ನುವುದು “ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್” ಎನ್ನುವುದರ ಪಡಿನುಡಿಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಲು ‘ಹ್ಯಾಕರ್' ಪದದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದುದರಿಂದ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಮುಕ್ತ ತಂತ್ರಾಂಶ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ತಮ್ಮನ್ನು “ಹ್ಯಾಕರ್” ಎಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಕರ್ ಆಗಲು ಸರ್ವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಥವ ಮಾಹಿತಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ.