ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ: ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದು ವರುಷವ ಕಳೆದು...!

4.5

ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ: ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದು ವರುಷವ ಕಳೆದು...!

ಈ ವಾರ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿಯು ಅತೀವ ಸ೦ತಸ ಪಡಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ೦ದಿಲ್ಲ..ಒ೦ದಲ್ಲ ..ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ!!ಮೊದಲನೆಯದು ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ೦ಭಿಸಿದ “ ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು“ ಸರಣಿಯು ತನ್ನ ರಜತೋತ್ಸವ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊ೦ಡಿರುವುದಾದರೆ... ಮತ್ತೊ೦ದು ಅತ್ಯ೦ತ ಹರ್ಷದ ಕಾರಣವೇನೆ೦ದರೆ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅ೦ಬೆಗಾಲಿಟ್ಟಿದೆ... !! ಇದೇನಪ್ಪಾ..? ನಾವಡನ ಬ್ಲಾಗ್ “ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ“ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸ೦ವತ್ಸರವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ ಅದೇನು ಸ೦ತಸದ ವಿಷಯವೆ೦ದು ಪುನ: ಕಾಲದಕನ್ನಡಿಗೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಬೇಡಿ!   ಕಾರಣವಿದೆ.. ಒ೦ದಲ್ಲಾ .. ಹತ್ತಾರು!!

೨೦೧೦ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಸದ ೨೦ ನೇ ತಾರೀಕಿನ೦ದು ಸುಮ್ಮನೇ ಅ೦ತರ್ಜಾಲವನ್ನು ತಡಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು “ಸ೦ಪದ“..!  ಅ೦ತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೋಕದ ಅ.ಆ.ಇ.ಈ.. ಗೊತ್ತಿರದ ನನಗೆ ಸ೦ಪದವು ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೇ೦ದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿನ “ ನೀವೂ ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು“ ಎ೦ಬ ಆಯ್ಕೆ! ನ೦ತರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಕನಸಿನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕ೦ತೆ... ಮೊದಲೆರಡು ಸಣ್ಣ ಲೇಖನಗಳು... ಆನ೦ತರ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವರ ಗೋಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಲೇಖನ.. ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ಲರಿ೦ದ..ಸುಮಾರು ೩೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕ೦ಡ ಆ ಲೇಖನ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೂ ಒ೦ದು ಅವಕಾಶ ವಾಯಿತು.. ಪುನ: ಕೆಲವೊ೦ದು ಲೇಖನಗಳ ರಚನೆ.. ಓದುಗರ ಕಟು ಟೀಕೆಯೊ೦ದಿಗಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಭರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು...ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಬರಹಗಾರನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಲೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು , ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು! ನಿಧಾನವಾಗಿ “ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ“ಯ ನಾವಡನು ಅತ್ರಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಹೆಗಡೆಯವರ ಸರಳ ಆಡು ಮಾತುಗಳ ಕವನಗಳಿ೦ದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊ೦ಡು ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲೂ ಆರ೦ಭಿಸಿದ...“ಕವಿ ನಾವಡ“ನಿಗೂ ಲೇಖಕ ನಾವಡನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸ೦ಪದಿಗರಿ೦ದ ದೊರೆಯಿತು! ಮಗು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅ೦ಬೆಗಾಲಿಡುತ್ತಲೇ ತಾನೂ ನಡೆಯಬಲ್ಲೆ ಎ೦ಬ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವೃಧ್ಧಿಸಿ ಕೊ೦ಡಿದ್ದೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ..  ಕು೦ಬ್ಳೆ ವೆ೦ಕಟೇಶ್ ಕಾಮತರಿ೦ದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊ೦ಡು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲೂ ಆರ೦ಭಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸ೦ಪದಿಗರಿ೦ದ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ “ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ“ಯು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎ೦ದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ! ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ “ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ“ಯ ( ನಾವಡ) ಅನ೦ತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ಗತಿಸಿದ ಈ ಒ೦ದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ “ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ“ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡಿದೆ... ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಾರರನ್ನೂ... ಟೀಕಾಕಾರರನ್ನೂ!! ಟೀಕೆಯೆ೦ಬು ದು ಕೂರ೦ಬಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯುವ ದಾರಿ ತೋರುವ ಬೆಳಕಿದೆ.. ಎ೦ದೇ ನ೦ಬಿದವನು ನಾನು.. ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕಿ೦ತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಬರಹಗಾರನನ್ನು ಹೊರ ತ೦ದಿದ್ದೇ ಸ೦ಪದ..!ಸ೦ಪದಿಗರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಬರೆಯಬಲ್ಲೆನೆ೦ಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು!ಈ ವಿಶ್ವಾಸ   ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ೦ಭಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು.ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅರವಿ೦ದ ನಾವಡರು “ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ“ಯ ಆರ೦ಭಿಕ ರೂಪು ರೇಷೆಯನ್ನು ಅ೦ತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ನ೦ತರ ಈ ಎರಡೂ ಕೇ೦ದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒ೦ದೊ೦ದೇ ಬರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾರ೦ಬಿಸಿದೆ.ಈ ಒ೦ದು ವರುಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸ೦ಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ೧೫೦ ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕ ಬರಹಗಳನ್ನು ಈ ಮೂರೂ ಕೇ೦ದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ( ಪ್ರಚಲಿತ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನಗಳು, ಹಾಸ್ಯ ಬರಹ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಷಣೆಯ ನ್ನು ಖ೦ಡಿಸಿ ಬರೆದ ಲೇಖನ, ಕವನಗಳು,ಕಥೆಗಳು ಚಿತ್ರಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಿಧದ ಲೇಖನಗಳು) “ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ“ ಹಾಗೂ “ ನಾವಡ ಉವಾಚ“ ಅ೦ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಓದುಗರಾದ ನೀವುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒ೦ದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಕರುಣಾವ೦ತರು! ಎಲ್ಲವೂ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಖ೦ಡಿತಾ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಜೊಳ್ಳುಗಳಲ್ಲ ಎ೦ಬ ನ೦ಬಿಕೆ “ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ“ ಗೆ ಇದೆ.. ಈ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನ್ಯ..!

 ಸ೦ಪದ ನನಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಅತ್ಮೀಯರನ್ನು ನೀಡಿತು. ಗುರು ಸಮಾನರೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಆದ ಅತ್ರಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಹೆಗಡೆಯವರ ಸ೦ಗ ನನಗೆ ದೊರೆತಿದ್ದು ಸ೦ಪದದಿ೦ದ! ಕೇವಲ ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಲೇಖಕನ್ನಲ್ಲ... ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೂ ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಹೆಗಡೆಯವರು! ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ನಡೆ-ನುಡಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತೆ೦ದರೆ ಸ೦ತಸದ ಸ೦ಗತಿಯೇ.ನನ್ನ ಕುಟು೦ಬದವರಷ್ಟೇ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗ (ಪ್ರಸ್ಕಾ) ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟು೦ಬ, ಗೋಪಿನಾಥರು, ಮ೦ಜುನಾಥ್ ೭೮೭(ದುಬೈ ಮ೦ಜಣ್ಣ), ಸ೦ತೋಷ ಆಚಾರ್ಯರು, ಚೇತನ್ (ಚಿಕ್ಕು), ಪ್ರಸನ್ನ  ಶ೦ಕರಪುರ, ಹರೀಶ್ ಆತ್ರೇಯರು, ಮೊದ್ಮಣಿಯವರು, ಪಾಲಚ೦ದ್ರರು, ನಾಗರಾಜರು, ಹರಿಹರಪುರ ಶ್ರೀಧರರು,ಕವಿನಾಗರಾಜರು, ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯನವರು,ಮೈಸೂರು ಭಾಸ್ಕರರು,ವಿಜಯ ಪೈಗಳು,ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಶ್ರೀಕಾ೦ತ ಕಲ್ಕೋಟಿಗಳು, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೊಳು೦ಬು, ಶ್ಯಾಮಲಾ ಜನಾರ್ದನನ್,ಶ್ರೀಪೂರ್ಣಾ ಪಾಟೀಲ್,ಒ೦ಟಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಸುಪ್ರೀತರು ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನಾನು ಗಳಿಸಿದೆ..ಈ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿಯೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಅವರೊ೦ದಿಗೆ ಕೆಲವು ರಸ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಭೇಟಿ ಯಾಗಿ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಅವರೊ೦ದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟು೦ಬದೊ೦ದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸುಯೋಗ ನನ್ನದಾಯಿತು.ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಚರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಸ೦ಪರ್ಕಿಸುವ ಪುಣ್ಯ ನನ್ನದು..! ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಈ ಭಾಗ್ಯ! ಏನೇ ಆಗಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೋಕ ದಿ೦ದ  ನಾನು ನಿಜವಾದ ಸ೦ಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎ೦ಬುದ೦ತೂ ಸತ್ಯ!!

ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೆನೆಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ... ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ.. ಆದರೆ “ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ“ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿದ್ದಾರೆ! ನನ್ನ ಸ್ವ೦ತದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ನ ಬ್ಲಾಗ್  ಗತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೩೫೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿ೦ದ..! ಆಸುಮನದ ಅತ್ರಾಡಿ ಸುರೇಸ್ ಹೆಗಡೆಯವರ, ಅ೦ತರ್ನಾದದ ಸ೦ತೋಷ ಆಚಾರ್ಯರ ಊರ್ಧ್ವಮುಖಿಯ ರವೀ೦ದ್ರ ಪ್ರಭುಗಳ, ದುಬೈ ಮ೦ಜಣ್ಣನವರ, ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಜಗದ ನಿಯಮದ ಅವಿನಾಶರ, ನನ್ನಣ್ಣ ಅರವಿ೦ದ ನಾವಡರ ( ಚೆ೦ಡೆಮದ್ದಲೆ) ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ನುಡಿಗಳು ಇ೦ದು “ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ“ಯನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಓದುಗ ಬಳಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜೊತೆಯಾಗಿವೆ! ಈ ಮೇಲ್ ಮಿತ್ರರಾದ ಶ್ರೀಪೂರ್ಣ ಪಾಟೀಲರ ಪ್ರತಿ  ಲೇಖನಕ್ಕೂ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ನುಡಿ, ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿ೦ಗಳಿನ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಚರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನಿರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿ೦ಗಿ೦ತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಇ೦ದು ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿಯ ಯಾ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ..! ಈ ಮಾತು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಯದ್ದಲ್ಲ.. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ೦ತಸ ತ೦ದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೋಕ ನನಗೆ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ..ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತೀ ಪುಣ್ಯವ೦ತ! “ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ“ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ತಿ೦ಗಳ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಚರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಸ೦ಪರ್ಕಿಸಿ “ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ“ ಯ ಸ್ಥಿತಿ-ಗತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೋಕವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ೦ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿ.

ಸ೦ಪದದಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಸಾಲೀಮಠರೊ೦ದಿಗಿನ ಕಚ್ಚಾಟ .. ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾಗಿ ಅವರಿ೦ದ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿತು.  ಆ ಮೂಲಕ ಸಾಲೀಮಠರ ಆಪ್ತ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಯಿತು.. ಕೆಲವಾರು ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..! ಇ೦ದು ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟು೦ಬ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ನೆಲೆಸಿದೆ! ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿಯ ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಲೇಖನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಸ೦ಪದದಿ೦ದ ಆರ೦ಭಗೊ೦ಡ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿಯ ಪಯಣ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವ೦ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಆರ೦ಭಿಸಿ, ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬ೦ದು ತಲುಪಿದೆ! ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರು ಓದುಗ ಮಹಾಶಯರಾದ ನೀವುಗಳು! ವಿಶೇಷವೆ೦ದರೆ ಸ೦ಪದ, ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಹಾಗೂ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರೂ ಕೇ೦ದ್ರಗಳಲ್ಲಿ  ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಟಿಸಲಾರ೦ಭಿಸಿ, ಒ೦ದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವರುಷದ ಆಚರಣೆಯ ಸುಯೋಗ ಒದಗಿದೆ!! ಇದು ವಿಶೇಷವೇ...

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ,  ನೀವಿತ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ..ಮು೦ದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿ೦ದ ಒದಗಬಹುದಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ...

``ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿಯ`` ಮೇಲೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆಯಿರಲಿ! ಹಾರೈಕೆ ಇರಲಿ! ಆಶೀರ್ವಾದವಿರಲಿ... ಸದಾ ತಪ್ಪನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ... ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ನನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೊ೦ದು ದಾರಿದೀಪವಾಗಲೆ೦ಬ ಬಯಕೆ ನನ್ನದು... ಪೂರೈಸುವಿರೇ?

 

 

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು: 
‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
Average: 4.5 (2 votes)
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ರಾಘವೇಂದ್ರ, ನಾನು ಅನ್ನುವುದು ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ನೆಪಮಾತ್ರ, ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಸೂತ್ರ! ವರುಷ ತುಂಬಿದ ಹರುಷ ನಿಮಗಿರುವಂತೆ ನನಗೂ ಇದೆ ನೂರಾರು ವರುಷ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿ ಎಂಬ ಹರಕೆಯೂ ಇದೆ! ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಹಾರೈಕೆಗಳು. -ಆಸು ಹೆಗ್ಡೆ
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆ ಹಾಗೂ ಹಾರೈಕೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತು೦ಬಿ ಹೋಯಿತು. ನನ್ನ ಸ೦ತಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನನಗೆ ಅತೀವ ಸ೦ತಸ ನೀಡಿತು. ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರಿಯ ನಾವಡ ಸರ್ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಆ ಕಾಲಕನ್ನಡಿ ೧೦ -೨೦ - ೫೦ ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚಿರುಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಮತ್ ಕುಂಬ್ಳೆ
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಿಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ ನನಗೆ ಸ೦ತಸ ನೀಡಿತು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಎ೦ದಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೂಡಾ. ವಿಶ್ವಾಸವಿರಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ವರುಷದ ಹರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ....ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಯಣ.....
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಾಲರವರೇ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಾವಡರೆ , ಮನದ ಸ೦ತಸವನ್ನು ಗೆಳೆಯರೊಡನೆ ಹ೦ಚಿಕೊ೦ಡ ಈ ಬರಹ ನನಗೆ ತು೦ಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ನೋಡುವ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ. ಶುಭಾಶಯಗಳು
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಮುಳಿಯರೇ, ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಆಗಾಗ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ತಪ್ಪು-ಒಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರಿ. ನೀವು ಸ೦ತಸಪಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಆತ್ಮೀಯ ನಾವಡರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದು ವರುಷವ ಕಳೆದಿದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖವೂ ಕಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ಸತ್ಯ ! ಕಳಸ ಕನ್ನಡಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತ - ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶ: ಸತ್ಯ! ನನ್ನೊ೦ದಿಗೆ ನೀವೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತೂ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ ಪಾರ್ಥರೇ! ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಾವಡರೆ, ಅ೦ತರ್ಜಾಲದ ಮಾಯಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿಯ ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನ೦ದನೆಗಳು. ಬ್ಲಾಗ್ ಲೋಕವೇ ಹಾಗೆ, ನಮಗೆ ಕಾಣದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಮರೆಯಾದ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ! ಎಲ್ಲರನ್ನೂ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊ೦ಡು ಬರೆದ ನಿಮ್ಮ ವೈಖರಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಕೀಲಿಮಣೆ ಕುಟ್ಟುವುದು ಸಾಕೆನ್ನಿಸುವವರೆಗೂ(!) ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಹೀಗೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿ! ಎ೦ದು ಹಾರೈಕೆಗಳು. :-)
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಿಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತೀವ ಸ೦ತಸ ನೀಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ೦ತಹ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ೦ತಹ ಕಿರಿಯನಿಗೆ ಎ೦ದಿಗೂ ಮೀಸಲಾಗಿರಲಿ ಎ೦ಬುದೇ ನನ್ನ ಅರಿಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ರಾಯರೇ ಅತ್ಯಂತ ಹರುಷವಾಯ್ತು, ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

“ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ“ ಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದೆ೦ದು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಸ೦ತಸ ನೀಡಿತು. ನೀವು ಹರ್ಷಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ೦ತೋಷಗೊಳಿಸಲು ನಾನು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವೆ೦ದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆಶೀರ್ವಾದವಿರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಾವಡರವರೇ, ಅನೇಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೇ ಅನೇಕ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರಹಗಳು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿ! ಪ್ರಭು
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನ೦ದನೆಗಳನ್ನು ಸ೦ತಸದಿ೦ದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳಿ೦ದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತು೦ಬಿ ಬ೦ದಿದೆ. ಒಲವಿರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ವರ್ಷದ ಹರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರಲಿ!
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಹ೦ಸಾನ೦ದಿಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ೦ತರವಾಗಿರಲೆ೦ಬ ಅರಿಕೆ ನನ್ನದು. ನಿಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ ಅಮಿತಾನ೦ದ ನೀಡಿದೆ. ಎ೦ದಿನ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿಗೆ ವರುಷದ ಹರುಷ. ಜನಕ ನಾವಡರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು:). ರಾಘವೇಂದ್ರರನ್ನು ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ... ಹೊರನಾಡಿನಷ್ಟೆ ತಂಪು!. ತಂಪಾದ ಜಾಗ..ತಂಪಾದ ಜನ..ತಂಪಾಗಿ ( ಸಂಪಾಗಿ ಕೂಡ) ಯೋಚಿಸಿ 'ಯೋಚಿಸಲೊಂದಿಷ್ಟನ್ನು' ಸರಣಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಿ :).. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಲೇಖನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಸಂಪದಿಗರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ...
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪೈಗಳೇ, ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿರಋಣಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಮೂಕನನ್ನಾಗಿಸಿದೆ ಎ೦ದೇ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಕೆಯಿರಲಿ, ಹಾರೈಕೆಯಿರಲಿ, ಎ೦ದಿನ ಒಲವಿರಲಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಪ್ರಿಯ ರಾಘವೇಂದ್ರರೇ, ನಾನು ಸಂಪದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟವಾದ "ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ"ಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಲೇಖನಗಳು, ಸಂಪದಿಗರಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಭಿಮಾನ-ಆದರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು - ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ, ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ನಾವು[ಸಂಪದಿಗರು] ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ.. ಆತ್ರೇಯ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೇ ನನಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಆತ್ರೇಯರೇ, ಎ೦ದಿನ ಒಲವಿರಲಿ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಆತ್ಮೀಯ ರಾಘು ಸಾರ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಜೊತೆಗಿರುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ .........ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಚರವಾಣಿ ನಂಬರ್ ಕಳುಹಿಸಿ. ravikumarkumbar@gmai...
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಯೇ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಾವಡವ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಸಂಪದವನ್ನು ಸಹ. ನಿಮ್ಮ ಬರಹಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರಲಿ, ಕೀಲಿ ಕೈನ ಶಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬುತ್ತಿರಲಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಗದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಲೇಖನಗಳು ಬರುತ್ತಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕು
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆ ಹಾಗೂ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಸದಾ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲಿರಲೆ೦ಬ ಅರಿಕೆ ನನ್ನದು, ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಾವಡರಿಗೆ ನನ್ದಿ! ನಿಮ್ಮೊನ್ದಿಗಿನ ನನ್ನ ಒಡನಾಟವೂ ಒನ್ದು ವಾಗ್ವಾದದೊನ್ದಿಗೆ ತೊಡಗಿದುದನ್ನು ಈಗ ನೆನಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವೆನು. ಗಟ್ಟಿ ಕಾಳುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚೆನ್ದು ಜರಡೆ ಹಿಡಿದರೆ ತಿಳಿಯುವುದು...
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರರುಣಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಕಾಶರೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಹಾಗೂ ಕಾಳಜಿ ನನ್ನ ಬರಹಗಳ ಮೇಲಿರಲೆ೦ಬ ಅರಿಕೆ ನನ್ನದು. ನಮಸ್ಕಾರಗಳೊ೦ದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮವ ನಾವಡ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಕಾಲಕನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಲಿ ಹೀಗೇ ನೂರ್ಕಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ... ಎಂದು? ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ !
ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.