ಭಾಷಾಇಂಡಿಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

0

ಭಾಷಾಇಂಡಿಯ ಅಂತರಜಾಲ ತಾಣ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಳಾಸ - [http://www.bhashaindia.com/Patrons/PatronsHome.htm?lang=Kn|http://www.bhashaindia.com/Patrons/PatronsHome.htm?lang=Kn]. ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ - [http://bhashaindia.com/ForumV2/displaygroup.aspx?GroupID=5|http://bhashaindia.com/ForumV2/displaygroup.aspx?GroupID=5]

ಸಿಗೋಣ,
ಪವನಜ
ಸಂಪಾದಕ, [http://www.vishvakannada.com|ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ]

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
No votes yet
To prevent automated spam submissions leave this field empty.