ಅಹಲ್ಯ

ಅಹಲ್ಯ

ಮೇಲೆ ಮುಗಿಲು

ಕೆಳಗೆ ಭುವಿಯು

ಅಲ್ಲೇ  ನಿಂತಿಹೆನು

ರಸ್ತೆ  ಬದಿಯ ಕಲ್ಲಾಗಿ

ದಾರಿ ಹೋಕರ ದಿವ್ಯ

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ - - -

 

ಯಾರದೋ ದಾಳಕೆ

ಮತ್ಯಾರದೋ ಶಾಪಕೆ

ತನ್ನದಲ್ಲದ ಪಾಪಕ್ಕೆ  

ಬಲಿಯಾದ ಸಂತಾಪಕೆ

ನಿಂತಿಹೆನು ಕಲ್ಲಾಗಿ

ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲದ ಬದುಕಿನ

ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ - - -

 

ಕಾದಿರುವೆನು ರಾಮ 

ನಿನ್ನ ಬರುವಿಗೆ 

ನಿನ್ನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶವಾದ

ಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನ ಜೀವದುತ್ಕರ್ಷವು - - -

 

ಕಮಲಬೆಲಗೂರ್

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rating
No votes yet

Comments

Submitted by H A Patil Thu, 11/20/2014 - 19:42

ಮೇಡಮ್ ವಂದನೆಗಳು
ಅಹಲ್ಯ ಕುರಿತು ಸ್ವಗತದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕವನ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಚೊಕ್ಕವಾದ ಕವನ ನಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವಂತಹುದು, ಉತ್ತಮವಾದ ಕವನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.