ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು

ಮನವು ಹಸನಾಗಿ, ಬಾಳು ಹಸುರಾಗಿ

ಒಲವೆಂಬ ಒರತೆ ಸದಾ ಚಿಮ್ಮುತಿರಲಿ

ಕಷ್ಟ-ಕೋಟಲೆಗಳ ಬಾಳ ಪಥದಲ್ಲಿ

ಸದಾ ಹರ್ಷವು, ಮೊಳಗುತಿರಲಿ.

 

ಸುಖಕೆ ದುಖವು ಸೇರಿ

ಬಾಳು ಹದವಾಗಿರಲಿ

ಬದುಕಿನ ಪಯಣದಲಿ

ಯಸಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ

 

ಯುಗದ ಆದಿಯೂ ನಿಮಗೆ

ಹರ್ಷ ತರಲಿ

ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ

ಶುಭವ ತರಲಿ.

 

ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮವ

ಮಂಜು ಹಿಚ್ಕಡ್ 

Rating
No votes yet