ವೆನಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮೆಹೆಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳು

Submitted by vinideso on Mon, 04/27/2009 - 19:06

ಅರವಿಂದ್ ರವರೆ , ನಿಮ್ಮ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಲೇಕನ ನೋಡಿದೆ .ನನ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದೆರಡು ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ ನೋಡಿ . ಮೊನ್ನೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತೆಗೆದದ್ದು .

ವೆನಿಲ್ಲಾ ಹೂವು

ವೆನಿಲ್ಲಾ ಹೂವು

ವೆನಿಲ್ಲಾ ಕಾಯಿ .

ಹಾಗೆಯೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ೬ ರಂದು ನನ್ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಕೆಲವು ಮೆಹೆಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳು

 

 

 

 

ಬ್ಲಾಗ್ ವರ್ಗಗಳು

Comments