ಬರುತ್ತತರುತ್ತಂಗಳ್ಗೆ ಬರ್ತತರ್ತಂಗಳೋಡುಶಿಷ್ಟಂಗಳ್ ಬತ್ತತತ್ತಂಗಳ್ ಗಾವಿಲಂಗಳ್ ಅಂತೆಯೇ ಹೋಗುತ್ತಾಗುತ್ತಂಗಳ್ಗೆ ಹೊಗ್ತಾಗ್ತಂಗಳ್ ಹೋಯ್ತಾಯ್ತಂಗಳ್

0

ಬರುತ್ತ, ತರುತ್ತಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಟರು ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತ ತರ್ತ ಎಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗರು ಬತ್ತ ತತ್ತ ಎಂದು ಬೞಸುತ್ತಾರೆ.
ಬರುತ್ತಾರೆ->ಬರ್ತಾರೆ->ಬತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತರ್ ರೂಪಗಳು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತ ವೇಗಶಿಷ್ಟರೂಪ ಆಗ್ತ, ಹೋಗ್ತ. ಹಳ್ಳಿಗರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತ, ಹೋಯ್ತ ಅಂದರೆ ಆಯ್ತದೆ, ಹೋಯ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.