ಮ್ಲೇಚ್ಚ ಭಾಷೆ ಅಂದರೇನು?

0

ತಿಳಿದವರು ಉತ್ತರಿಸಿ.

ಮ್ಲೇಚ್ಚ ಭಾಷೆ ಅಂದರೇನು. ಅವು ಯಾವುವು?.

ಇದರ (ಮ್ಲೇಚ್ಚ ಭಾಷೆ) ಬಳಕೆ (ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ) ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ನೀಡ್ತೀರಾ ?

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.