ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರುಗಳು

3.317075

ನಮ್ಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗು,

ನನಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೀರ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೊರೆ, ಅರಸು ಅನ್ನೊ ಹೆಸರುಗಳು ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದ್ದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಪವನ್ ಅನ್ನೊ ಹೆಸರುಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು.

ಹುಡುಗ:
ದೊರೆ
ಅರಸು

ಹುಡುಗಿ:

ಸಿಗುವ,
ದೀಪಕ್

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಇಲ್ಲಿ ವಸಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೇಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಓದಿ.
http://sampada.net/article/716

ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲವು ಹಸರುಗಳು( ಕನ್ನಡ/ಸಕ್ಕದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ)
ಹೊಸತ್/ನವೀನ,
ಐಸಿರಿ/ಐಶ್ವರ್ಯ,
ಕದಿರ್ (ಮಿಂಚು)/ಪ್ರಕಾಶ
ನನ್ನಿಗ/ಸತ್ಯನಾಥ,
ತಿಂಗಳ/ಚಂದ್ರ,
ನೇಸರ/ಸೂರ್ಯ,
ಸಿರಿ ,
ಮೈಸಿರಿ/ಸುತನು,
ಐಸಿರಿ/ಐಶ್ವರ್ಯ,
ಉಲಿಗಾತಿ/ವಾಗ್ದೇವಿ,
ಪೆರಿಯಪ್ಪ/ಮಹೇಶ
ಮೆರೆಗಾರ/ವಯ್ಬವ
ಚನ್ನೀಲ/ಸುನೀಲ
ತುರುಕಾವ/ಗೋಪಾಲ ( ದನಕಾಯೋನು )
ಸಿರಿನೆಲೆಗಾರ/ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಮಾರ/ಮನ್ಮಥ
ಮೀನ್ಗಣ್ಣೆ/ಮಿನಾಕ್ಷಿ
ಬಯಕೆಗಣ್ಣೆ/ಕಾಮಾಕ್ಷಿ
ನಲ್ಗಾರ/ಶಂಕರ

---
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕನ್ನಡದೇ ಸೊಬಗು,ಸೊಗಡು

ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇಂತ ಪಟ್ಟಿ ಬೇಕು.

ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟ್ರು.
ಬೆಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಿ, ಜಾಜಿ, ಚೆನ್ನಿ, ಸಿಹಿ, ಗುಬ್ಬಿ, ಸುವ್ವಿ, ಮಂಜು, ಚಿಗುರು, ಸೆಮಂತಿ, ತುಂಗಾ, ಕಾವೇರಿ, ಗಂಗೆ,

ಒಬ್ಬವ್ವ, ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸೊದು? ಒಬಿ, ಅಬ್ಬಿ?

ಗಂಡುಗಲಿ, ಪೆರ್ಮಾಡಿ. ಯೂರೆಲ್ಲ ವೀರಬಂಟರು :)

ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ...

ಎಲರ
ನನ್ನಿಗ
ಚನ್ನೀಲ
ಚನ್ನ
ಚನ್ನಂಜ
ಹಸಗ
ಅಸಗ
ಚನಿಯ
ಎರೆಯ
ನಂಜ
ನಲ್ವ
ನಲ್ವಿ
ಚಲ್ವ
ಚಲ್ವಿ
ನಲಿಯ
ನಲಿತಿ

ಬೇಕಾದುದು :)

ದುಂಡಿ(ಗ) ( ದುಂಡಗೆ ಇರವವನು )
ಸೊಂಡಿ(ಗ) ( ಸೊಂಡಿಲು ಇರುವವನು )
ಒಪ್ಪಲ್ಲ ( ಒಂದು ಹಲ್ಲಿರುವವನು )
ಇಲಿಗಾರ ( ಇಲಿ ಓಡಿಸುವವನು )
ಎಡರ್ತಡೆಯ ( ಎಡರನ್ನು ತೆಡೆವವನು )

ಚನ್ಸಿರಿ/ರೂಪಶ್ರಿ
ಒಳ್ಸಿರಿ/
ಚಲುವಿ/ಸೌಂದರ್ಯ
ಸರಸಿರಿ/ಮಾಲಾಶ್ರಿ
ಗೆಲ್ಸಿರಿ/ಜಯಶ್ರಿ
ಹೂವ್ಸಿರಿ/ಪುಶ್ಪಶ್ರಿ
ದೀವಿಗೆಸಿರಿ/ದೀಪಶ್ರಿ
ಜಕ್ಕಿಣಿ/ಯಕ್ಶಿಣಿ
ಬೀಣ/ವೀಣಾ
ಅರಸೊಡತಿ/ರಾಜೇಶ್ವರಿ
ಗೆಳೆ/ಸ್ನೇಹ
ಚಿಮುಕ್/ಚಿಮುಕಾ/ಸಿಂಚನ
ಗೆಲ್ಗುವರ/ವಿಜಯ ಕುಮಾರ
ಕಲ್ಲಪ್ಪ/ವಿದ್ಯಾವಂತ
ಕಲ್ಲಯ್ಯ/ಪಂಡಿತ
ಕಲಿ/ವಿದ್ಯಾ
ಕೂಸಪ್ಪ/ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯ
ಎಡರೊಡೆಯ/ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ
ನಲ್ವಿಗ/ಸಂತಸ/ಸಂತೋಶ್
ಸಿರಿಗುವರ/ಸಂಪತ್ಕುಮಾರ್
ಗೆರೆಯೊಡೆಯ/ಯೋಗೀಶ್
ಕರಿಬಸವ/ಕ್ರಿಶ್ಣವ್ರುಶಭ
ಕದಿರಪ್ಪ/ಕಿರಣ
ಕದಿರೇಶ್/ಕಿರಣ
ಗೆಲ್ಗದಿರ್/ಜಯಕಿರಣ/ಜಯಪ್ರಕಾಶ್
ಜಕ್ಕ, ಜಕ್ಕೇಶ/ಯಕ್ಶ
ಕರಿಯ/ಕ್ರಿಶ್ಣ
ಕಲ್ಲೇಶ/
ಮಲ್ಲೇಶ
ಬಿಲ್ಲಯ್ಯ
ಕಾರಯ್ಯ
ನೋಡಿಗ/ಕಾಣಿಗ/ದರ್ಶನ್
ಚನ್ದೀವಿಗ/ಸುದೀಪ
ಪಾಲ್ಗಡಲ/ವಿಶ್ಣು
ಅರಸ್ಗುವರ/ರಾಜ್ಕುಮಾರ್
ಪುಲಿಗೂದಲ/ಪುಲಿಕೇಶಿ
ಮೊದಲಿಗ/ಪ್ರಥಮ್
ಕಾಯ್ವ/ರಕ್ಶಿತ
ನಯಪಡೆ/ನಯಸೇನ
ಬಾನ್ಬುವಿ/ದಿಗಂತ
ಅರಸೊಡೆಯ/ರಾಜೇಶ್
ದುಂಬ್ಯಮ್ಮ/ದುಂಬ್ಯವ್ವ/ಭ್ರಮರಾಂಬ
---
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕನ್ನಡದೇ ಸೊಬಗು,ಸೊಗಡು

ಅವ್ದು. ಅಸಗ ಅಂತ ಕಬ್ಬಿಗ ಇದ್ದ . ನಾನು ಕೇಳಿದಿನಿ
ಅಸಗ= ಅಗಸ ( Ka. asaga, agasa, agasiga washerman)

http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/search3advanced?dbname=burro...

--
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕನ್ನಡದೇ ಸೊಬಗು,ಸೊಗಡು

ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ಅರಸು ಅಚ್ಚತೆನ್ನುಡಿಪದವಲ್ಲ. ತಮಿೞಿನಲ್ಲಿ ರ್, ಲ್, ಱ್ ಇವುಗಳಿಂದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಾರದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮ->ಇರಾಮನ್, ಲೋಕ->ಉಲಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ->ಅರಾಚ->ಅರಚು->ಅರಸು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮಿೞರು ಚಕಾರವನ್ನು ಸಕಾರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ)

ಅರಸು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪದವಾಗಿ ಕನ್ನಡೀಕೃತಗೊಂಡಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಸವಗುವಾಗ ಕೆಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನುಂಗಲೇನಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಎಳೆಯ+ಕಾಯಿ= ಎಳಗಾಯಿ ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತು+ನೂಱು=ಒಂಬಯ್ನೂಱು ಆದಂತೆ.
ಅರಸ್+ಮನೈ=ಅರಣ್ಮನೈ (ತಮಿೞಿನಲ್ಲಿ) ಅರಮನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅರಗಿಣಿ=ಅರಸನ ಗಿಣಿಯೋ ಎನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರಗಿಣಿ=ಗಿಣಿಗಳಲ್ಲೇ ಅರಸೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಕಂನಡ ಕಂದ ರೇ ಏನಿದು :)

ಎಳೆ + ಕಾಯಿ = ಎಳೆಗಾಯಿ ( ಎಳೆಯ ಅಲ್ಲ )

ಒಂಬತ್ತು + ನೂರು = ಒಂಬಯ್ನೂರಲ್ಲ.. :)

ನಿಮಗೆ ಸಂದಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಸದ ನಡುವೆ ಗಲಿಬಿಲಿ..!!

"ಎಳೆಗಾಯಿ" ಕನ್ನಡದ ವಿಶೇಶ ಪದಕಂತೆ..

ಸರಿ ಕನ್ನಡೀಕೃತ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು :)

ಅರಸು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪದವಾಗಿ ಕನ್ನಡೀಕೃತಗೊಂಡಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಸವಗುವಾಗ ಕೆಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನುಂಗಲೇನಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಎಳೆಯ+ಕಾಯಿ= ಎಳಗಾಯಿ ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತು+ನೂಱು=ಒಂಬಯ್ನೂಱು ಆದಂತೆ.
ಅರಸ್+ಮನೈ=ಅರಣ್ಮನೈ (ತಮಿೞಿನಲ್ಲಿ) ಅರಮನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅರಗಿಣಿ=ಅರಸನ ಗಿಣಿಯೋ ಎನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರಗಿಣಿ=ಗಿಣಿಗಳಲ್ಲೇ ಅರಸೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.