ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಅಯ್ ಅಯ್ ಟಿ(Indian Institute of Technology) ಬೇಕಲ್ಲವೆ?

0

ಈಗ ತಾನೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಯ್ ಅಯ್ ಟಿ ಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ದೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.
ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದೆ  ಅಯ್ ಅಯ್ ಎಸ್ ಸಿ(Indian Institue of Scince IISc). ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಡು ಮತ್ತು ಬಡಗು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂತ ಯಾವ ಕಲಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಅರಯ್ಯು ಮಾಡುವ ಕಲ್ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಹಾವೇರಿ ಮೇಣ್ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು IIT ಬರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಳ್ಳಿಯ ಬುದ್ದಿವಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು?

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ: 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ನಮಗಂತೂ ಅಯ್ ಅಯ್ ಟಿ ಬೇಡ, ಐ. ಐ. ಟಿ ಬೇಕು. :)

ದಾವಣಗೆರೆಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೇಗೆ ’ಹಳ್ಳಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ’ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ?!

*****************
......ನಾದವಂತೆ ವೇದವಂತೆ
ಒಂದೂ ತಿಳಿಯೇ ನಾ.........
*****************

>>"ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಡು ಮತ್ತು ಬಡಗು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂತ ಯಾವ ಕಲಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಅರಯ್ಯು ಮಾಡುವ ಕಲ್ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ."

ಕಲ್ಮನೆ ಅಂದಾಗ "ಕಲಿಕೆಯ ಮನೆ"ಗಿಂತ, "ಕಲ್ಲಿನ ಮನೆ" ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಮನಸಿಗೆ ಬರುತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ.

-- -- --
ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ, ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ