ಸಿಯಾಟಲ್ ಬೀಚ್- ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ೮-೪೫ ರ ವರೆಗೂ ಕುಳಿತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆವು !

ನನ್ನ ಆಲ್ಬಮ್.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ತುಮ್ಬಾ ಅದ್ಬುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬನ್ದಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರ. ಎಲ್ಲೆರೊನ್ದಿಗೆ ಹಞ್ಚಿಕೊನ್ಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.