ಚಿಕಾಗೋನಗರದ, ’ಸಿಯರ್ಸ್ ಗಗನಚುಂಬಿಕಟ್ಟಡ,’ ದ ೧೦೩ ನೆಯ ಅಂತಸ್ತಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ದೃಷ್ಯಗಳು !