ಚಿಕಾಗೋನಗರದ, ’ಸಿಯರ್ಸ್ ಗಗನಚುಂಬಿಕಟ್ಟಡ,’ ದ ೧೦೩ ನೆಯ ಅಂತಸ್ತಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ದೃಷ್ಯಗಳು !

-ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನೇ ತೆಗೆದದ್ದು.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಇದೂ ಕೂಡ ಸೂಪರ್‍... :-)

ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ,
ಅನಿಲ್ ರಮೇಶ್.