ಚಿಕಾಗೋನಗರದ, ’ಸಿಯರ್ಸ್ ಗಗನಚುಂಬಿಕಟ್ಟಡ,’ ದ ೧೦೩ ನೆಯ ಅಂತಸ್ತಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ದೃಷ್ಯಗಳು !

-ಚಿತ್ರ, ನಾನೇ ತೆಗೆದದ್ದು.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ... :-)
ನಯನ ಮನೋಹರ ದೃಶ್ಯ...

ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ,
ಅನಿಲ್ ರಮೇಶ್.