ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ !

ನಾವು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ, ೩,೪೦೦ ಅವೆನ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕಾಲೋನಿಯ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗವಿದೆ. ಸ್ವಿಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಕ್ಲಬ್ ರೂಂ, ಥಿಯೇಟರ್, ಮತ್ತೆ ವಿಶಾಲವಾದ ೪ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಾಣಗಳು, ಲಾನ್ ಗಳು, ನೀರಿನ ಸರೋವರಗಳು, ಅದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು !

-ಚಿತ್ರ. ಸರೋಜ.