’ಬೋಗೆನ್ ವಿಲ್ಲ,’ ’ ಟುಲಿಪ್ಸ್ ’, ’ಕ್ರೋಟನ್,’ ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಕಂಡ್ರಿ !

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಇಲ್ಲ. ಗೆಳೆಯರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗಿನ ಚಿತ್ರ. ಇದು ಕ್ರೀಕ್ ಎಂಬ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಗೆ ಭೇಟಿನೀಡಿದಾಗ ತೆಗೆದದ್ದು.

ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ತಾಯ್ನುಡಿ; ನನ್ನುಸಿರು.