ಭಾವ ಸಂಗಮ

ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ೨.೦೭.೨೦೦೬ ರಂದು ನಡೆದ ಮನೆ ಮನೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕು|| ಇಂಚರನಾಗೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಹರಿಹರಪುರಶ್ರೀಧರ್ ರವರು ರಚಿಸಿದ ಕವನಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಮನೆಮನೆ ಕವಿಗೋಷ್ತಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ  ಅದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು.