ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋನಗರದ ಕೇಬಲ್- ಕಾರ್, ಸೇವೆ !

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯರಾಜ್ಯದ, ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರ. ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಟಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪಾರ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವೇ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಗಳು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.

-ವೆಂ.