ಅರಿಶಿನಗುಂಡಿ

ಅರಿಶಿನಗುಂಡಿ ಜಲಪಾತ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಸವಿತಾ,

ಆ ನೋಟ ನನಗೂ ಬಹಳ ಹಿಡಿಸ್ತು. ನೀವೂ ಇಶ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂತೋಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ.
ನನ್ನಿ

-- -- --
ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ, ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ

ಸಕ್ಕತಾಗಿದೆ...

ಎಲ್ಲಿರೋದು ಈ ಜಲಪಾತ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ...

-ಅನಿಲ್ ರಮೇಶ್.

ನನ್ನಿ ಅನಿಲ್ .

ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ email ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ

-- -- --
ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ, ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ