ಪಿಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ, ಅಂದ-ಚೆಂದದ, ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು !

ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ, ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಸ್ಥಳ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪರ್ಯಟಕರು, ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರುವವರು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯೂರೋಪ್ ನಿಂದಬಂದ, ಅಂದ-ಚೆಂದದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರ, ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅವರ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಯಿರಲಿಲ್ಲ.

-ಚಿತ್ರ. ಪ್ರಕಾಶ್.