ಶ್ರೀಮದನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಶ್ರೀಮದನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಮಧೂರು

 

http://sampada.net/image/6775

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಒಳಹೋಗಲಿಲ್ಲ. :-(

ಪ್ರಸಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ.
-- -- --
ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ, ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ

ಕೃಷ್ಣಪ್ರಕಾಶರೆ,

upload ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಾಕಿದ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆಗ್ಲೇ ಆ ಕೊಂಡಿಯನ್ನ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.

-- -- --
ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ, ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ