ಉದ್ರಿ

ನಾನು ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ ಉದ್ರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೋಗಿದ್ದೆ.ಅಲ್ಲಿಯ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮರದಿಂದ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಪಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.