’ಹಂಟಿಂಗ್ಟನ್ ಬೀಚ್,’ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯದ ಉತ್ತಮ ಕಡಲತೀರಗಳಲ್ಲೊಂದು !