ಭಳಾರೆ ವಿಚಿತ್ರಂ (ಕಥಾಸಂಕಲನ)

ಭಳಾರೆ ವಿಚಿತ್ರಂ (ಕಥಾಸಂಕಲನ) ಕಥೆಗಾರ: ಕುಂ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭವನ, ಸುಭಾಷ್ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ- 580 001 ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣ: 2002, ಪುಟಗಳು: viii+182 ಬೆಲೆ: 120 ರೂಪಾಯಿಗಳು