ಭಾನುವಾರ ಜೂನ್ ೩ ರಂದು ಪುಣೆ ಟೈಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ' ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ' ಚಿತ್ರದ ಜಾಹೀರಾತು