ಶ್ಯಾಂತಿ ದೇವತೆ -ಮಾನವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮದ ಪ್ರತಿರೂಪ !

ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನ ಮನ್ಹಟನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನಂದಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶರ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೀತಿ.

-ನಮ್ಮ ಮನೆ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಮ್.