ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ, ಶೃಂಗೇರಿ ಪ್ರಮುಖದ್ವಾರ.