ಶರಾವತಿ ಕೊಳ್ಳದ ಸುಂದರ ನೋಟ

ಇದು ಹೊನ್ನಾವರ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೆಮನೆ ಘಟ್ಟದದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೃಶ್ಯ. ಮುಂಜಾವಿನ ಮಂಜುಕವಿದಾಗಂತೂ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ರಸದೌತಣ ನೀಡುತ್ತದೆ.